Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Keresztel: Szabó János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Tálasné Őri Róza
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-01-28

 Meghallgatható: Itt!

"...ÁLLJATOK ELLEN AZ ÖRDÖGNEK ÉS ELFUT TŐLETEK"

Lekció: 1Móz 3,1-10; Textus: Ef 6,10-13

Több kérdés is érkezett arra vonatkozóan, hogy miért van gonosz, mi az eredete és hogyan nem tudta megakadályozni Isten, hogy az első ember pár bűnbe ne essen.

Isten a teremtéskor mindent jónak teremtett. Az embert is jónak teremtette, szeretetével vette Őt körbe és hatalmat adott neki (1Móz 1, 26-28)

A saját képére és hasonlatosságára teremtette, megáldotta és hatalmat adott az embernek a világ fölött.

Nem korlátozta az embert, egyedül egy fáról nem volt szabad ennie.

Isten gyönyörködött Ádám és Éva életében, de Lucifer elirigyelte a „hatalmat”, amit Isten az embernek adott ezért, ezt valahogy meg kellett szereznie.

Lucifer egy angyal volt, akiről nagyszerű dolgokat olvashatunk az Ezékiel könyvében a 28,13-15-ben.

Lucifer valójában egy gyönyörű angyal volt, aki azonban egyszer vétkezett. És erre az ellenszegülésre akarta rávenni az emberpárt is. Ezt a történetet hallhatt a felolvasott történetben.

Amikor rábeszélte Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből, akkor vétkezett az Isten ellen.

Lucifer valami olyat pillantott, meg az Éden kertjében, ami neki nem volt meg. Az ember erőt és hatalmat kapott Istentől a Föld felett (1 Móz 1, 26-28)

Szemtől szembe nem támadhatta meg Istent mint angyal, de felhasználhatta fondorlatossággal az embert erre a célra. Az embert tévesztette meg, hogy hatalomhoz jusson.

Tehát nem Isten teremtette a gonoszt, a Sátánt, hanem mi adtunk neki hatalmat. Igazából mi hozt őt helyzetbe.

A Sátán szó azt jelenti: ellenlábas. Isten ellenlábasa, Isten igazságának ellenlábasa. A Diabolos szó, azt jelenti: összezavar, zűrzavart okoz az ő jelenléte.

„Ezzel ellentétben Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene.,Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik.” (1 Kor 14,33)

Akkor, ki a zűrzavar szerzője? A gonosz!

Istennel nem tudott volna szemtől szembe szembeszállni, ezért próbálkozott az embernél. Tudta, hogy Istennel szemben a csatát elveszítené, de ha hátulról jön, akkor az embert félrevezetve hatalomhoz juthat.

Milyen kérdéssel jött a Sátán és próbálkozik azóta is?

„Csakugyan azt mondta az isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?” (1Móz 3,1)

Isten soha nem mondott ilyet. Meg van keverve a kérdés, zavar van a kérdésben, tele van megtévesztéssel. Ismerős, ugye? Hányszor hallottunk már ilyet! Hányszor voltál megtévesztve? Ha voltál, nem Istentől jött, hanem a Gonosztól. Ha bedőltél, akkor hagytad magad rászedni is.

Az ember olyan hatalmat kapott Istentől, amit sohasem adott az angyaloknak. Lucifer látta: ha rá tudja venni Ádámot és Évát arra, hogy behódoljanak neki, és fellázadjanak Isten ellen, akkor ő e világ új istenévé válhat. Pál e világ isteneként említi meg a Gonoszt a 2 Kor 4,4-ben. Az e világ istene megvakította azoknak a szemét, akik elvesznek.

Tehát a Gonosz nem kényszerrel, hanem ravaszsággal férkőzött hozzá az emberhez. Nem odaadta az almát a kezükbe, hanem jól irányított kérdésével, vágyat szított az emberben. Ha nem eszik abból a gyümölcsből kevesebb lesz mint Isten. Istent irigy és önző Teremtőnek állította be. Isten ellen fordította az embert, úgy hogy igazából csak egy kérdést tett fel, úgy hogy a saját malmára hajtotta a vizet – vagy mondj azt – a hatalmat. Az ember önként adta meg magát a Gonosznak.

Arra a kérdésre, hogy honnan van a Gonosznak hatalma, így válaszolnék:

Tőlem és tőled, az emberiségtől. Akkor, amikor fellázadt Isten ellen, elveszítette az erejét, egyetlen erő és hatalom, amit maág a Sátán gyakorol, az az embertől származik.

Az ördögnek Ádám és Éva együttműködésére volt szüksége, mint ahogy ma is a te és az én együttműködésünkre van szüksége, hogy bármit megtehessen az életünkben. Ezért keresi azokat, akit elnyelhet. Önmagában erőtlen, teljes fizikai, emberi lényekre szorul, akik odaadják magat és felhatalmazzák őt. Aztán a saját erőnket és hatalmunkat, szavainkat és cselekedeteinket használja fel ellenünk, mert Ő a vádló, aki szeretne bevádolni bennünket Isten előtt.

Az egyetlen ok, ami miatt a Sátán tevékenykedni tud, hogy az emberek együttműködnek vele és felhatalmazzák őt. Félreértés ne essék, ő létezik!

Amikor bűnt követünk el, igazából akkor hatalmazz fel őt, hogy bejöjjön az életünkbe.

Szellemi harcban állunk, akár hisszük, akár, nem. Isten a mi Teremtőnk, azért küldte el az Ő fiát, a Szabadítót, Jézus Krisztust, hogy általa megismerjük az igazságot. Az igazság, pedig nem más, hogy ha hiszünk Benne, nem veszünk el, hanem örök életünk van. Az igazság az, hogy a gonosz le van győzve. Isten elvette minden hatalmát, Jézus a kereszten mindent helyre állított közted és az Atya közt. Az Atya haza vár és azt akarja, hogy megerősödjünk végre. Újból felajánlja nekünk az Ő erejét. A csatát Ő már megvívta, de neked és nekem is meg kell végre vívnunk a saját csatánkat.

Ha Krisztusban vagyok, nem vagyok gyenge, mert az Ő ereje van bennem. Krisztus parancsolt a Gonosznak? Igen! Ha Krisztusban vagy, van hatalmad a Gonosz felett? Igen! „Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására.” (Lács 9,1)

Az erő azt jelenti, hogy hatalmunk és képességünk van Istentől. De ez felelősséggel is jár. Az életünket engedelmességben kell járnunk, Istennek való engedelmességben. Ha nem így tesszük, az ördög nem fog elfutni tőlünk. Isten ereje nem tud kiáradni másként, csak akkor ha használj azt.

Ehhez ismernünk kell Istent, ismernünk kell Jézust és ismernünk kell a Szentlelket. Fel akar bennünket ruházni a szellemi harcra. A magunk erejéből és a saját eszközeinkkel csak elesünk, de Istennel és az Ő hatalmas erejével minden csatát megnyerhetünk.

Fontos eldöntenünk, hogy kit szolgálunk és kit követünk. Ismerjük Pál szavait és ezzel zárom:

„Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatában álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, még pedig a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?” (Róm 6,16)

Keressük Krisztus igazságát, mert az igazság, egyedül az Ő igazsága tesz bennünket szabaddá.

Légy áldott!

Krisztus hatalmas Úr, hiszen övé minden hatalom Mennyen és Földön!

Ámen

 

common steroids e anabolicos online e anabolicos 50

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.