Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter presbiter és Bíró Zoltán
Imádkozik: Szabó Zsoltné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-01-21

 Meghallgatható: Itt!

TEREMTÉS - EVOLÚCIÓ

Lekció: 1Móz 1,1-5; 1Móz 1,26-31; Textus: 5Móz 30,19

„Mintegy 13-18 milliárd évvel ezelőtt a Világegyetem anyaga egy nagy sűrűségű és magas hőmérsékletű térrészbe volt összezsúfolva. Az Univerzum fejlődése egy nagy robbanással vette kezdetét. (Innen származik az elmélet másik elnevezése: Ősrobbanás-elmélet, vagy angolul Big Bang.) Kezdeti állapotban az anyag olyan formában lehetett jelen, amire nincsenek szemléletes fogalmaink. (Feltételezések szerint az ősrobbanás után 10 − 43 s elteltével a sűrűség , a hőmérséklet pedig K volt….” (Sulinet)

Igeolvasás: 1Móz 1,1-5

„Az első élő rendszerek, az első primitív sejtek kémiai folyamatok útján jöhettek létre. A sejtek kialakulásához vezető folyamatok összessége a kémiai evolúció...

A biológiai evolúció az első élő rendszerek kialakulásával kezdődött az ősóceánban. Az élőlények még ezt követően is sokáig csak a tengerek 10 méternél mélyebb rétegeiben élhettek… A törzsfejlődés elmélete szerint, a Földön valaha élt összes élőlény, egy közös őstől származik..”. (Sulinet)

Igeolvasás: 1Móz 1,26-31; 5Móz 30,19

„Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”

Egy olyan kérdést kaptunk amely három szóból áll.

Teremtés vagy Evolúció? Szerda este összejöttünk jó néhányan és közösen készültünk erre az alkalomra.

A legtöbb embernek, már letűnt vagy a ma létező civilizációnak, létezik valamilyen válasza arra, hogy hogyan állt elő az élet. Honnan jövök, hová tartok, és van-e valami értelme ennek az egésznek? Alapvetően három elképzelés próbálja megválaszolni ezeket a kérdéseket. Előtte még valamiről.

A tudományos megismerés módszere a modellezés. Ez azt jelenti, hogy alkotok egy modellt és ezzel kezdem el megérteni azt amit modellezzek. Vagyis, az egyre több megfigyelésem alapján igazítok, változtatok, pontosítok a modellemen. De, tökéletes soha nem lesz. Istenről is mindenkinek van egy képe. És ez a kép Istenről mindenkiben más és más. De, Isten biztosan nem olyan, mint amilyennek én, vagy mi gondolj...

Nos, a legrégebbi válasz az eredet kérdésére a teremtés. A XVIII. századi felvilágosodás korában, ahol az értelmet állították a középpontba, és a lényeg az volt, hogy a világot megszabadítsák Istentől. Szükség volt egy olyan eredet elképzelésre, melyben nem volt semmi, de semmi szerepe Istennek. Az Evolúció egy ilyen „teremtéstörténet”? A válasz: igen!

A harmadik megközelítés azóta létezik, amióta felfedeztük, hogy mi van egy sejt belsejébe. 1859-ben Darwin számára ez még nem volt lehetséges! Ezért Michael. J. Behe biokémikus, a sejtet tréfásan „Darwin fekete dobozának nevezi”. Ez az Intelligens tervezés hipotézise.

Bővebben...

Intelligens tervezés: az élet leginkább egy intelligens ok által magyarázható, s nem olyan irányítatlan folyamatokkal, mint például a szelekció.

Evolúció: az élet véletlenszerű létrejötte / a fajok folyamatosan átalakulnak, új fajok keletkeznek és halnak ki. Törzsfejlődés, szelekció, stb.

Teremtés: Isten a semmiből teremtett, az ember nem kialakult, hanem az Isten képe! Isten teremtésének az őrei, mag a természeti törvények. Az élet a Lélek által felül emelkedik az anyagon.

Nagy kérdés, hogy a hitem és a tudásom ellentétben lehetnek-e egymással. A legtöbb ember erre igennel felel. Álljon itt néhány nagy név a teljesség igénye nélkül.

Ezen tudósok élete, hite és helytállása ékesen bizonyítanak egyetlen dolgot. A hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte a tudatlanság! A hit és a tudás nem ellentétek, még akkor sem ha voltak, vannak és lesznek is hitetlen tudósok.

Johannes Kepler (1571-1630) (A modern csillagászat megteremtője); Robert Boyle (1627-1691)(a modern kémia úttörője, Boyle-törvények); Sir Isaac Newton (1642-1727) (a gravitáció törvényei, a dinamika törvényei és a differenciál- és integrálszámítás); James Clerk Maxwell (1831-1879)(Elektromágnesesség I.-II. Elmélete); Louis Pasteur (1822-1895) (mikrobiológia és bakteriológia); Mendel (genetika); Fleming, (elektronika); Werner von Braun (űrtechnika).

Isten teremtése: a föld és az ég, az élet és a halál, átok és áldás. A héberben csakúgy mint a magyarban, ha azt mondom: megmosakodtam tetőtől talpig, akkor mindannyian értjük, hogy megfürödtem!

Most szeretnék feltenni nektek egy kérdést. Kérlek benneteket mindenki magának és magában válaszolja meg.

Ha választhatnál, melyiket választanád? 1- A véletlen szüleménye vagy? Nincs értelme, célja az életednek, tehát egy hiba vagy. 2- Isten képe vagy! Célja, értelme van az életednek, feladatod van!

Azt gondolom a kérdés eldőlt.

Válaszd az életet! Fogadd el; valóban célja, értelme, felelőssége van az életednek! A Biblia szerint Te nem a véletlen műve vagy és nem is egy intelligens tervezés terméke, hanem Isten csodálatos és páratlan alkotása vagy.

Összefoglalva tehát, azt mondhatj, hogy az ősrobbanás és a evolúció elmélete csupán egy, a világ és az élet előállását magyarázó hipotézis. Egy működő tudományos elmélet, ami még bármikor csiszolódhat és változhat.

Két dolgot azonban ez az elmélet nem magyaráz meg: 1- történetesen hogyan jött létre az anyag? 2- Az élettelen anyagból hogyan állt elő az élet?

A Biblia kijelentése azonban egyszerű: Isten teremtett az Ő szavával. Legyen és lett! Ez a teremtő információ, az Intelligens tervezés. Mi emberek csak valamiből tudunk valami mást csinálni. Az ősrobbanás és az evolúció is csak a már létezőt tudja magyarázni! De! Ki tette oda azt a valamit? És miután szétrobbant, vajon miben is tágul a világegyetem?

Isten a szeretet, ezért megosztotta velünk az életet.

És még valami. Lehet valaki keresztyén úgy, hogy elfogadja az evolúciót? Sokan vannak, akik úgy vélekednek, hogy valamilyen formában Isten felhasználja az evolúciót is. Egyik neves képviselője Teilhard de Chardin francia jezsuita pap. Aki ezt írja az „emberi jelenség” című művében:

„A Világ igazi evolúciója a lelkekben játszódik le, s a lelkek egyesülésében. Bensőséges tényezői nem mechanikai jellegűek, hanem pszichológiaiak és erkölcsiek (…),”

Azt látj, hogy minden az entrópia felé halad. Ha magára hagyok bármit: el fog pusztulni, és nem életre kel. A magasan szerveződő anyag alacsonyabban fog szerveződni, míg végül teljesen megsemmisül. Ilyen az életünk is. Miközben testileg leépülök, addig lelkemben töretlenül fejlődhetek… Bele nőhetek az Isten országába az Ő ingyen kegyelme által.

Kívánom, legyen így a kérdező és mindannyiunk életében is. Adjunk jó válaszokat, hogy éljünk mi és élhessenek a mi utódaink is!

Ámen

 


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.