2018-01-14

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Selyben István presbiter
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-01-14

 Meghallgatható: Itt!

PÁRBESZÉD EGY ASZTALNÁL?

Lekció: Mk 2, 13-17; Textus: Lk 19,5-7

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom". Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg".

(Lk 19,5-7)

Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A mai vasárnaptól kezdve olyan témákról szolgálok majd, melyekkel a „párbeszéd asztala” mellett ülve tisztelnek meg minket. Nem megszokott dolog, ezért kérdések merülnek fel bennünk.

Mint ahogyan abban a kérdezőben is, aki nem az előre elkészített lapon, hanem egy géppel írt külön lapon tette fel véleményét. Talán ezért is szúrt rögtön szemet. Gondoltam, ezzel kezdem.

Nos, a teljesség igénye nélkül, az egyébként udvarias levélből két gondolatot fogok körbejárni, íme az egyik: „írásban kommunikálunk a Teremtővel, önmagában is elképesztően torz elképzelés.”

Én szeretném ezt a megállapítást kérdésként értelmezni: Ki akar a Teremtővel írásban levelezni? Senki! A vele való kapcsolatfelvételre ugyanis ott az imádság. De, inkább ez a kérdés: A mai zaklatott világunkban lehetünk-e „asztalközösségben” Istennel? Mennyiféle asztal létezik? A nappali-, vagy az ebédlő asztal a te otthonodban is micsoda változásokon megy át? Van, amikor munkaasztal, van amikor tanulsz a gyerekkel és íróasztal lesz, és van amikor terített vagy éppen ünnepi asztallá változik. De még ennél is van meghittebb, amikor ráteszed a kinyitott Bibliát és a templomi úrasztalához hasonlóan, maga is azzá változik, amikor házi úrvacsora alkalmával még a kenyér és a bor is rákerül.

A párbeszéd asztala mellett, bármilyen közintézményben is, miért ne lehetnénk asztalközösségben Istennel, amíg kérdéseinket feltesszük egy lelkipásztornak, írásban? A válaszom erre az, hogy: Igen, lehetünk! Néhány példa csak az Újszövetségből, a vele való asztalközösségre.

  • Jézus a vámszedők asztalánál: Márk 2,13–17
  • Jézus Simon farizeus asztalánál: Lács 7,36–50
  • A nagy vacsora példázata: Lács 14,15–24
  • Az utolsó vacsora története: Máté 26,17–29

Persze, most lehetne azt mondani, hogy akkor még élt Jézus. Miért, Jézus halott? Nem Ő mondta: „ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok köztük” (Mt 18,20)?

Ráadásul, a lapon található szöveg így hangzik: a párbeszéd asztala, alatta pedig ez a két sor olvasható:

Isteni kérdések (Isten csak azokat a kérdéseket nem tudja megválaszolni, melyeket soha nem teszünk fel neki.) Vagyis, nincsenek rossz kérdések! De, mindenre vannak ...

Bibliai válaszok. Az asztal lehetőséget ad azoknak, akik nem mennek be egy templomba, de vannak kérdéseik. Ezeket a kérdéseket pedig nem Istennek, hanem egy lelkésznek tehetik fel, aki reméljük elfogulatlanul talál majd ráj bibliai válaszokat. És a másik gondolat...

„az 500 év után szembesülésre és önvizsgálatra lenne inkább szükség, nem pedig az ilyen erősen megkérdőjelezhető „ref. 500+1” projektekre.”

Ahogyan az előző kérdés nagy részével, így ezen megállapítás nagy részével is egyet lehet értenünk. Én azt gondolom, hogy az ünnep, és a emlékezés mellett a szembesülés és az önvizsgálat éve is volt ez az ünnepi esztendő! Ha mindezt elmulasztott volna, akkor mindezek hiánya hamarabb látszódni fog szeretett Egyházunkon, mintsem azt gondolnánk.

A „ref.500+1” egy lehetőség az Istennel és a velünk való asztalközösségre. Az asztal jelenlétével szakralizálja azt a profán teret, ahova állítják. Valamilyen formában viszonyulnom kell hozzá, mint akkor Jézushoz. Állásfoglalásra késztet, mint maga Jézus.

El tudom képzelni, hogy amikor meglátták a vámszedők asztalközösségében, miket gondoltak Jézusról! Vagy, gondoljatok bele: asztalközösségben lenni a megvetett Zákeussal!

De! Szerintetek egy ilyen asztalközösség nem változtat meg embereket, ahogyan Zákeust is? És a bibliai történetekben is mindenkit? Nem könnyebbülnek meg ott az asztalnál csendben, magban elmondott imádság után? Vagy, egy már nagyon régen magban hordozott kérdés felvetését követően?

Megköszönve azt, hogy megtisztelt véleményével, kívánj legyen még sokat családja, barátai „asztalközösségében”. A 128. zsoltár első négy versével kívánunk áldást az életére.

„Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.”

Ámen

 

turinabol reviews
50 50