Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

 

MEGHALLGATHATÓ ITT!

Gyertyatartók

 

Lekció: Jel 1,12-18; Textus: Jel 1,19-20

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyvéből vett bevezető történettel!
Nem szeretnék elveszni a részletekben, de annyit azért szeretnék elmondani hogy János, az Evangélium írójának a nevéhez kötődik a Jelenések könyve. Patmoszon, a földközi tengeri fegyenc szigeten írta a századforduló környékén.

Rögtön az elején egy közeledő alakot látunk. Elsőre olyan, mint egy angyal. De nem kell elkapkodnunk a beazonosítását, hiszen amikor egy távoli alak közeledik felénk, fokról fokra válik ismerőssé a számunkra. Előbb csak a járása, majd a hangja és az alakja lesz ismerős.

Itt is segítségünkre vannak a szimbólumok: Feje fehér, szeme tűzláng, hangja a vizek zúgása, szájából kétélű éles kard, tekintete amikor a nap teljes erejével ragyog...

A fehér szín a tisztaság jele (fehér ruha) a tűz és a víz pedig a (Lélek) szimbóluma. A kétélű kard az Ef 6 szerint az Isten igéje! Első látásra olyan mint egy angyal, de nem az, mert János felismeri – és mivel ez az Ő látomása – hihetünk neki, azt mondja János „ az emberfiához hasonló”. Tehát Jézus az, aki a 7 aranygyertyatartó között járkál.

Nézzük meg, hogy mik azok a gyertyatartók, és miért vannak aranyból? Nos, a gyertyatartók egy-egy gyülekezetet jelentenek. Azt olvass, hogy bele is van vésve mindegyikbe a nevük. Mivel a 7 a teljesség száma, gondolhatj, hogy minden gyülekezetnek van egy gyertyatartója! Ezek szerint van olyan is, amire az van rávésve, hogy Debrecen Árpád tér.

Az jutott az eszembe, hogy az igazi egyházlátogatás ez! Amikor Jézus, az Ő lelke által itt van közöttünk, és megvizsgál minket. De, vajon mit néz ezeken a szín arany gyertyatartókon? Hiszen mi tudj, hogy nem mind arany ami fénylik! Tudjátok, ahogyan mi nagy becsben tartj az aranyat, a gyülekezetek is így vannak felértékelve az Isten színe előtt. Nagyon nagy dolog az, ahol még van gyülekezet!

Most jön a lényeg. A gyertyatartó értékét nem az anyaga határozza meg, hanem a funkciója! Nem az a fontos, hogy néz ki egy-egy gyülekezet, meg hogy városban van-e, vagy falvakban. Hanem, hogy hordozza e még a lángot, vagy nem! Világit-e vagy nem? Mécses-e az emberek lába előtt vagy már az sem! Ha nem, akkor hogyan olvass a (Jel 2,5) -ben? „kimozdítom gyertyatartódat a helyéből.”

Egy olyan világban, ahol lelki, szellemi sötétség van, ott a fény az igazi kincs! Jézus sem azt mondta hogy én vagyok a világ aranya, hanem hogy én vagyok a világ világossága!
Nos, a mi gyülekezetünk gyertyatartója még áll. Még hordozzátok a lángot!

A kezében Jézus 7 csillagot tart! Ezek a hét gyülekezet angyalai! –
– olvass. Gondolkodjunk, és mondj is ki. A gyülekezetekben nincsenek angyalok. A szó egyébként azt jelenti, hogy küldött!
De te? Nem lehetsz valaki másnak az angyala, ha Isteni küldetésben jársz?
Mi van akkor, ha a gyülekezet vezetőit jelenti a csillag, amiket Jézus a kezében tart? Lehetnél-e jobb kezekben mint az övében? Lehetne ez a gyülekezet jobb helyen, mint az Ő kezében? Aligha!

Láttunk egy látomásbeli képet Jánostól, melyben Jézus úgy mutatja meg magát, mint a mindenség Ura, aki folyamatosan felügyeli a gyülekezeteit, ma is, az Ő lelke által. Tudjátok, az egyház olyan mint egy nagy fa. Időről időre elhullajtja leveleit, nagy múltú gyülekezetek tűnnek el a semmibe, és újra leveleket hoz. A semmiből, lakótelepek tövében új közösségek kelnek életre. Vonj le a tanulságot: Isten után mégis csak te teheted a legtöbbet azért, hogy itt, az Árpád téren legyen református gyülekezet!

Ámen

meilleur

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.