Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter
Imádkozik: Both Barna, presbiter
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter
Ágendázik: Veres Jánosné lelkipásztor

MEGHALLGATHATÓ ITT!

 

„Ha isten fia vagy, szállj le a keresztről...”

Lekció: Mt 27,62-66 / 28,1-10 Textus: Mt 27,40

Karácsony este van. Heródes elhatározza, hogy minden 2 évesnél fiatalabb gyermeket megölet Betlehemben. A védőpajzs működésbe lépett. A gonosz erői megérezték a mindenható Isten közeledtét az emberhez, hogy vissza vegye azt, ami az Övé! Ekkor a csecsemő Jézust még menekíteni kellett a gonoszság ilyen túlerejével szemben, mely már akkor is a hatalmat használta fel, mint az elnyomás eszközét. Aztán a gyermek erősödött, tanult, figyelt, férfivá érett, és készült, hogy fellépjen a történelem színpadára.

Mielőtt Jézus ezt megtette volna alaposan felkészült: egy 40 napos böjttel. Nem csak a nélkülözés lehetett embert próbáló, sokkal inkább az azt követő kísértések! Az ember olvassa a Bibliát, de egyvalami csak sokára tűnik fel:

Miért találkozik Jézus és a gonosz egy hegyen? Mi közük van egymáshoz? A történet szerint megkísértette őt a gonosz. Miért nem kényszerítette? Az valóban olyan ördögi lenne! De, nem. Inkább csak tmál minket is. Mint mi, a terített asztal mellett másokat. Ő is kínálgatja Jézust ezzel is meg azzal is.

Belegondoltunk egyszer is, hogy ha őt megkísértette, akkor minket ne kísértene? Nem kényszerít, hogy megtegyük, és mi mégis megtesszük! Sőt, alig várj!

Mert a gonosz azt kínálja, amit mindig is szerettünk volna megtenni. Most, hogy már ismerjük a legerősebb fegyverét, a kísértést és a hatalom által való nyomás gyakorlását, figyeljünk!

Mert a pajzs működésbe lépett újra, amikor észlelte hogy Jézus mire készül. Tudjátok, Jézus gyermekkoráról nem tudunk szinte semmit. Vannak találgatások, léteznek az apokrif irodalomban róla való feljegyzések... Én azt gondolom, amikor valaki nem veszélyes azt nem figyelik, de amikor lépésre szánja el magát, hogy komolyan veszi a hitét, egyből jönnek a kísértések, megpróbáltatások” Ezért...

„Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle kísértésekbe estek.” /Jakab 1,2/

A gonoszság erői szemtől szemben állnak Jézussal a hegyen! És megkísértik, de látják, hogy nem bírnak vele. Szerintetek mit akartak Jézussal? Csak nem eltéríteni a küldetésétől? Emlékezzenek rád,
1- mint az éhezők megmentőjére; 2- egy nagy illuzionistára!; 3- mint a világ leggazdagabbjára.

Szerinted, veled mi a terve? Eltéríteni a terveidtől és Istentől! Legyél szerelmes a pénzbe, a saját családodba, meg a hírnevedbe! Aztán otthagyja Jézust... de újra és újra visszatér.

A gonosz lelkektől meggyötört emberek képében, akik mind-mind tudják Jézusról az igazat - és megdöbbentő, engedelmeskednek neki - „mit gyötörsz minket Jézus?” - mondják.

Azután fel-felüti az arcát egy-egy tanítványban, pont mint ma is! Jézus látja a gonosz próbálkozásait tanítványai életében is. Nem véletlenül mondja Péternek: „távozz tőlem Sátán”. Vagy Júdásnak: „tedd hamar, amit meg kell tenned”.

Mióta megszülettünk, a mi életünkben is ott kísért egy láthatatlan ellenfél, aki nem válogat az eszközökben. Kényelmes életet ígér, ágyban és párnák közt. Nem gyanús ez? Csak nem altatni akar egész életünkben? Nem könnyű ellenfél, de Istennel szemben tehetetlen!

Isten ugyanis a zsidó nép akkori vezetőivel végzi be a világ megváltásának a tervét. Amikor Pilátus előtt ott állnak, és a nép az Isten adta nép azt üvölti, hogy „feszítsd meg!”, az vajon mennyiben az Isten akarata? Gondolkodjunk...

Isten akarata volt Jézusnak a feláldozása, vagy a gonoszé? Az Istené!
A gonosz ezért próbálta volna az utolsó kétségbeesett próbálkozásával leszállítani Jézust a keresztről: „másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni”, vagy „szállj le a keresztről, és mi hiszünk neked”.

De, nem a sír lepecsételése volt az utolsó próbálkozás, és nem a világ hamis információkkal valló ellátása.

Valójában minden úgy történt, ahogyan történnie kellett. Szomorkodtak a Jézust követők, de a legszomorúbbak a kereszt tövénél, azok a gonosz lelkek voltak akik pontosan tudták, mi történt! Legyőzték őket, ráadásul hazai pályán. És nem tehettek ellene semmit!

De, ha Jézus legyőzte a gonoszt, akkor miért van még hatalma rajtunk? Valójában annyi hatalma van az életedben, amennyit te adsz neki. Tudtad? A Jakab 4:7 -ben ezt olvasod: „Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek!”

A Húsvét, Jézus totális győzelme a gonosz fölött! Az egyetlen igazi és megismételhetetlen szabadságharcunk. Szabad vagyok, egy egyszer már legyőzött ellenséggel harcolok. Vedd észre a munkáját az életedben és győzd le! Jézus rést ütött a pajzson, melyen át milliók és milliók lelkei szabadulhatnak meg. Örökre!

Ámen.

e anabolicos danabol common steroids

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.