Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Zilahi Ágnes
Imádkozik: Selyben Piroska
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter
Énekel: Fejszés Dániel, Veres Vencel

MEGHALLGATHATÓ ITT!

 

Virágvasárnap

Lekció: Jn 12,12-19;  Textus: Jn 10,7-12

Magam elé képzelem azt a napot, amiről csak így beszélünk, virágvasárnap. Igaz, sehol nincs a Bibliában megemlítve ez a nap így, hogy „virágvasárnap”, de nem hiszem, hogy ezért veszítene ez a nap valamit is a jelentőségéből.

Jézus hat nappal a páska ünnep előtt Bethániában tartózkodott, ahol Lázár élt a két nővérével Máriával és Mártával. Éppen együtt ünnepelnek, örülnek az életnek, amit Lázár új lehetőségként megkapott az Úr Jézustól. Furcsa dolgok történtek ezen a napon, hiszen Lázárnak nem kellene élnie, Mária pedig egy font drága valódi nárdusolajjal megkeni Jézus lábát, amit aztán a hajával töröl meg. Jézuson kívül nem hiszem, hogy bárki is értené ezt az egész történést. Júdást egyenesen felháborítja ez a nagyfokú pazarlás.

A jó pásztor másnap útnak indul Jeruzsálem felé, hogy életét adja a juhaiért. Mivel nem egyszerű béres, hanem Ő a tulajdonos, felelősséget vállal minden juhocskáért. Látja a veszélyt, ami a nyájra leselkedik és tudja, eljött az idő, hogy végleg elkergesse az ellenséget. Hogy nehogy szétszéledjen a nyáj, nem futhat el, nem futamodhat meg. Pedig sokan lesnek már rá, sokan tervezik Jeruzsálemben, hogy megverjék a pásztort és elhallgattassák azokat, akiken a Jó pásztor hatalma megnyilvánult.

A zsidók közül, ugyanis nagyon sokan Lázár feltámadásának jele miatt vonultak ki Jeruzsálemből és tettek bizonyságot Jézus mellett.

A jó pásztor készülődik, hogy azzal amit tenni készül, ajtót nyit a juhoknak az Atya Isten felé. Hiszen Ő maga válik ajtóvá, rajta keresztül szabad ki-be járása lesz a nyájnak. Jézus életét készül feladni, hogy sokak életre jussanak. Jézus felelős személy, felelősnek érzi magát a rábízott nyájért. Felelősségre indít bennünket is. Nem léphetek le, nem hagyhatom cserben azokat, akiket rám bíztak az életben. Be kell töltenem a rám bízott feladatokat.

Jézus azért jött, hogy életünk legyen és ne csak végig vegetálj földi életünket, hanem szellemi és testi értelemben bővölködő életet éljünk. De ezen a napon nem csak Jézus, hanem egy másik hatalom erői is felsorakoztak, hogy Jézus küldetését meghiúsítsák.

Bele sem akarok gondolni, mekkora erők sorakozhattak fel Jézus jeruzsálemi bevonulásakor. A mennyei seregek sokasága őrt álltak Jézus mellett, míg a gonosz hatalom csatlósai keresték kit hogyan nyelhetnek el, és vonhatnak be a Jézus elleni támadásba. Az Úr ezen a napon, bár még nem volt látható, magára vette a keresztet és a pálmaágat lengető kezek mögött látta az öklüket keményen rázó sokaság arcát is, akik már nem Hozsanná-t, hanem Feszítsd meg- et fognak kiáltani.

Ilyen lenne az emberi természet? Ilyenek lennénk mi, ma élő emberek is? Ma hozsannát kiáltunk és bizonyságot teszünk Jézus mellett. Ha jeleket látunk és csodákat, felbuzdulunk és kiállunk Jézus mellett. Máskor nem látunk, ezért nem akarj megélni a „hitben járunk és nem látásban” csodáját. Sokszor vesznek körbe a bizonyságok fellegei, máskor alig merjük megvallani életünkkel és cselekedeteinkkel, hogy Jézushoz tartozunk, mert többre becsüljük az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.

Én azt gondolom ez a nap nem volt mindenki számára virágos hangulatú. Jeruzsálemben már felbolydult lelkű emberek várták Jézust és forralták sötét terveiket. Mivel Ő a jó pásztor, tisztában volt kik az övéi és kik fogják az ő hangját meghallani és követni. „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet és az enyéim is ismernek engem.” Jn 10,14.

Kik is voltak azok, akik az övéi voltak?

Isten lelke már munkálkodott egy emberben, aki a zsidók egyik vezető embere és egyben farizeus, a neve Nikodémus. Benne már munkálkodott a világ világosságának ereje, akinek lehetősége lesz megtagadni a sötétséget, mert megtanulta Jézustól, hogy aki követni akarja őt nem járhat sötétségben. Milyen vívódáson mehetett végig ez az ember, amikor értesült a bevonulásról. Már többé nem bujkálhat, nem tagadhatja le mit érez, milyen hatalom szülte újjá az életét. Már nem csak neki, hanem másoknak is tudni kell: Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. „Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.” Jn 3,19

Ó Nikodémus, mennyire együtt érzünk veled, milyen sokszor állunk mi is ilyen nehéz hitbeli döntések előtt. Nem mindig könnyű a világosság fényében megállnunk. Cselekedeteink nem mindig igazak. Mégis érezzük, nem bújhatunk el, itt az idő, hogy színt valljunk arról, hogy Ő a miénk, mi pedig az Övéi vagyunk.

Aztán van egy másik tanítvány jelölt is, aki most még fél, de hamarosan az egyik legbátrabb és legnemesebb cselekedettel fog előállni. Ő arimátiai József.

Még nem tud semmit, de nem sokára világrengető bizonyságot fog tenni egy másik akolból való juhocska, a római százados. „Ez az ember, valóban igaz volt” L 23,47.

Még senki sem tud semmit, de Isten hatalma munkálkodik. A hatalmasok azt hiszik, hogy ők veszik el Jézus életét, de tévednek, mert Jézus önként dönt így. „Azért szeret engem az Atya mert én odaadom az életemet, hogy aztán visszavegyem azt. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az Atyától” Jn 10, 17-18.

A jó pásztor életét adta értünk. Nem ítélni ment Jeruzsálembe, hanem megmenteni. Ma is csak menti és menti az emberi életeket. Szeretné ha hallanánk a hangját és nem keményítenénk meg a szívünket az Ő igéje előtt.

Tegyünk bizonyságot róla, ne csak egy napig. Legyen számunkra áldott király, ne csak virágvasárnap, hanem életünk minden napján.

Ámen.

andropen 400
achat

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.