Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Borsos László
Imádkozik: Borsos-Elek Ildikó
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

 MEGHALLGATHATÓ ITT!

Mivel van csordultig a szív?

Lekció: Mt 15,10-20;  Textus: II Kor 10,3-5

Ugye nem szeretnéd Úgy élni az életedet, hogy miden mozzanatodat figyelné valaki? Nem szeretnél nagyító alatt lenni, tudni azt, hogy figyelik minden lépésedet. Tudni akarják rólad mit eszel, hol vásárolod a ruháidat, valóban olyan alázatos vagy otthon mint a templomban, tényleg megéled-e az Isten igéjét, vagy csak beszélsz róla?

 

Nagyon sok ember számára természetes, hogy mindennap fotózzák, követik, zaklatják az újságírók. Mert jó dolog a híres emberekről tudni, tanulni tőlük, és követni őket. Mert a világ számára nem maradt más, csak a hírességek.
A világ számára ők az út, az igazság, az élet, mindaddig míg meg nem tudnak ról valami olyat, ami leleplezi őket és meglátják, hogy ők is csak halandó emberek és megváltásra váró bűnöket cipelnek.

Jézus három év alatt nagyon sokszor nézett szembe a vádlóival, az okos és kiművelt farizeusokkal és vámszedőkkel, akik előszeretettel kötöttek bele Jézus és tanítványai életébe, viselkedésébe.

Mert a hagyomány szerint ezt és ezt kell tenni.........

Hány keresztyén embert, lehet hogy bennünket is megkötöz és tesz sokszor örömtelenné a hagyományhoz való túlzott ragaszkodás? Ragaszkodunk valamihez és el sem tudj képzelni, hogy másképp is lehet. Vagy mert máshol mások nem úgy teszik mint mi, akkor sokszor válunk ítélkezővé.

Más ének, más dallam, más stílus......

Jézusnak hányszor és hányszor kellett szembenéznie a kritikusaival?

„Tanítványaid amikor étkeznek, nem mossák meg a kezüket.” Mt 15,2.

„Tanítványaid, olyat tesznek, amit szombaton nem szabad.” Mt 12,2.

„Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik és ezt mondják: Íme: falánk, részeges, vámszedők és bűnösök barátja. Mt.11,9

„Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubbal az ördögök fejedelmével!” Mt 12,24.

Otthon érdemes végig nézni a Bibliában, milyen támadásokon kellett végig mennie Jézusnak, míg betöltötte az Atyától kapott küldetését.

Jézus látta a vádlói életét, örömtelen, képmutató embereket látott maga előtt, akik csak szájkal dicsérték az Urat, de szívükben távol voltak tőle.

Nem a külső dolgok mássága, új dicsőítő énekek modern zenéje, nem a színes ruha, nem a nyelveken szólás, a kézrátétel fog bennünket tisztátalanná tenni, Istentől elválasztani, hanem a szívünk keménysége és annak tisztátalansága. Mert amivel tele van a szíved azt fogja szólni a szád is. Mert ami kijön a szádon, a szíved állapotával van kapcsolatban.

Ha folyton panaszkodunk, akkor a szívünk elégedetlen. Szavainkkal saját és mások életére is kárhozatot hozhatunk. Mivel van tele a szíved? Mi csordul ki belőle? Keserűség, harag, szorongás, bántás, dicséret, öröm? Kivel van tele a szíved? Önmagad, vagy Isten szeretetével, igéjével?

Jézus azt mondja, hogy az Ő beszéde életet hoz és megtölt Lélekkel. Olyan fáradt vagyok, hogy már nem is élek, mondják sokan. Hányszor feledkezel bele Isten igéjébe napközben, s aztán érzed az életet, az erőt? Mennyi felesleges energiát elpazarolunk rossz gondolatokkal, a szívben megfogalmazódó bűnös vágyakkal! Aztán nem törődünk vele, és kimondva összetörjük mások lelkét és életét. Minden kimondott bántó, sértő szóval egyre távolabb kerülünk Istentől és embertársainktól. Jézus azt tanítja, hogy minden haszontalan beszédünkről számot kell majd adnunk és szavaink alapján fognak minket megítélni. Pál így beszél erről az Efézusi levél 4,31-ben: „Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.”

Mennyire bánt bennünket az, ha kimondunk egy-egy szót, vagy mondatot, ami másnak, esetleg magunknak is fájdalmat okoz? Bánt bennünket, vagy tovább megyünk, és már rá sem hederítünk?

Természetes az, ha a szívünkben rosszat gondolunk, vagy még néha szégyelljük magunkat érte?

Pál azt írja, hogy ejtsük foglyul a rossz gondolatokat, mielőtt azok cselekedetekké válnának. Pál tudja, hogy bár testben élünk, mégsem a test fegyvereivel fogunk győzedelmeskedni és uralkodni a gonosz erőivel szemben. Isten egy különleges fegyverzettel öltöztet fel minden gyermekét, amely védi a gonosz minden mesterkedéseivel szemben. Ez a fegyverzet olyan erőt képvisel, ami által a legnagyobb erődítményeket is képesek leszünk lerombolni, amit a gonosz emel Isten ismeretével szemben.

A depresszió, a keserűség, a harag, a félelem, a gonoszság, az elménkből, a szívünkből indulnak ki. Ezeket nem Isten akarja, ezért nem tőle valók. Isten az Ő gondolatait akarja belénk plántálni. Isten életet akar nekünk adni, mert Ő maga az élet.

Ha nem Jézus az út számodra, még nem látod az igazságot, és aligha éltél még. Akkor az élet vegetálássá válik számodra.

Isten elénk adta az életet és a jót, de a halált és a rosszat is, de te kérlek, válaszd az életet. Ha megismered Istent, megismered az igazi életet, és akkor megtelik szád dicsérettel és áldod Őt!

VÁLASZD AZ ÉLETET!

Én pedig szüntelen remélek és folyton dicsérlek Téged. Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket! Zsolt 71, 14-15

Ámen.


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.