Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Nagy Ferenc
Imádkozik: Kurta Sándorné
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

MEGHALLGATHATÓ ITT!

Böjt

Lekció: Ézs 58,3-11; Textus: Mt 6,16-18

„Ezt mondja az Úr: Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!...”(Ézs 58,6-7)
A böjtölésről mindig Jézus szavai jutnak az eszünkbe a hegyi beszéd örökbecsű sorai: „amikor böjtöltök...” Nézzük. „a te böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem a te Atyád,... aki látja ami titokban történik, megjutalmaz téged.” (Mt 6,18) Az igazság azonban az, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem szokott böjtölni, még ha hívő embernek mondja is magát. Ezért nagyon keveset tudunk magáról a böjtről! Ráadásul, az igazi tudást mindig a gyakorlat teszteli.


A böjt kétségtelenül egyfajta lemondással jár még a mai világban is. De nem mindegy, miről és miért mondunk le. Keresztyén testvéreink nagy része a mai naptól kezdve böjtöl, többnyire ez abban nyilvánul meg, hogy nem esznek majd húst. Nagy valószínűséggel innen van a Húsvét szavunk is.

De van egy kérdésem hozzátok! Hogyan kell böjtölni? Miért tetszik az Istenek, ha nem eszek böjtben húst? Ha pedig nem is szeretem a húst, akkor pedig a böjti időszak nekem már nem is böjt. Gondolj tovább, lehet, hogy kinek - kinek másról és másról kell lemondania, hogy a böjtje böjt legyen? Igen! Van szó böjt is, a házasélet közös felfüggesztése egy időre is lehet böjt, stb.
Tegyük fel a kérdést? Mikor kell böjtölni? Minden évben Húsvét előtt!- már hallom is a választ. Az egyházi év hagyománya szerint, igen. Egyébként bármikor, amikor valami nagy feladat előtt állsz!
Meddig kell böjtölni? 40 napig! - feleled. Pedig ennek is te szabod meg az idejét. Nézzük meg, Jézust mire tanít! Ő 40 napig nem evett, mi ebbe belehalnánk. És Ő nem azért böjtölt mert jött a Húsvét, hanem mert készült a tanítói hivatalára.

Ézsaiás próféta, Jézus és az apostoli tanítás is mit erősít meg bennünk? Mi az Istennek tetsző böjt?

Az a böjt, amikor a másikat magam fölé emelem...
Az emberek ma megvannak győződve arról, hogy ők igazak Isten előtt. Sőt, Isten nekik tartozik, mert böjtöltek.
Miért böjtölünk, ha nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? ...Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan illene, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban." Ilyen az a böjt, amelyik nekem tetszik? - kérdezi Isten ettől a néptől. (Ézs 58,3-5).
Miért, milyen böjt tetszik Istennek? Tedd fel a kérdést: mit szeretnél átélni, amikor befejezed a böjtöt, ha nem az Isten áldását? Amikor rájöttél arra, hogy mélységesen rászorulsz Isten kegyelmére. Na, ez a böjt az, ami tetszik az Istennek. És erre rá lehet jönni akkor is, ha eszel húst és akkor is ha nem böjtölsz 40 napig.
Mert le kell mondanom a magam ajnározásáról, le kell vennem a glóriát a fejemről, és rá kell jönnöm, hogy úgy ahogyan vagyok nem juthatok be a mennybe. Na, ez az Istennek tetsző böjt! Erről beszél a Filippi levél. Jézus megtette? Igen! Megüresítette magát? Igen! A böjt ugyanis lelki, a testi böjt csak segít neked a lelkiekre figyelned.
A böjt az, amikor valaki kész lemondani. Amikor kész vagy a másikat is helyzetbe hozni, a másik érdekeit is nézni. Tudom, hogy könnyebb visszaütni, elvenni, hírbe hozni, rágalmazni, de... Nem lehetsz más? Akár a böjt által is? Mert én azt gondolom, imádkozni és adakozni még csak-csak szoktunk, de böjtölni? Ez az utóbbi, a böjt, marad ki még a hívő emberek életéből is. Most, amikor idejárulunk majd a megterített asztalhoz, gondolj végig...
Az a böjt, amikor a másikat a magam fölé emelem...
Mindenesetre lehetőséget kaptunk arra, hogy megértsük, mit jelent a böjt: a lemondás által hagyni, hogy Ő megajándékozzon minket.

Ámen.

online weightloss steroids e anabolicos

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.