Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Molnár Ágnes
Imádkozik: Vojtkó Ferenc
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Harc a belső szobákban

Lekció: Ézs 36,1-22; Textus: Mt 6,6

Asszíria királya óriási fába vágta a fejszéjét. Támadást indított Júda összes erődített városa ellen és be is vette azokat. Ahhoz, hogy el tudja foglalni Jeruzsálemet, meg kellett gyengítenie a környezetét.
Az ország északi részét Kr.e. 721-ben elfoglalta, szabaddá vált az út Jeruzsálem felé. Elméletileg elfoglalhatóvá vált a kiszemelt város, gyakorlatilag is meg volt minden esélye a győzelemhez, de egy valakivel nem számolt Szanhérib, Assziria királya. Mindent előkészített. Meg voltak a módszerei, hogyan keltsen félelmet a várfalakon álló emberekben.

1. A kincstárnokát küldte el, aki tudott héberül.
2. Nem arámul, hanem a Jeruzsálemi katonák saját nyelvén mondták el a hadüzenetet.
3. A király Istenbe vetett hitét gyalázta, hogy gyengítse a nép erejét.
4. Ajándékot ajánlott fel és szabad elvonulási lehetőséget ígért azoknak, akik harc nélkül megadják magat.
5. Isten erejét bálvány istenek erejéhez hasonlította.
Megtéveszt, összezavar, mindenféle rossz gondolatot ültet az emberek fülébe és a végén elhiteti, hogy ez mind az Úr akaratából történik. Az Úr azonban hatalmas erejét megmutatja népe, Jeruzsálem lakosai és király Ezékiás számára.

Ezékiás neve azt jelenti: erősségem az Úr. Nem csak nevében hordozta az Úr erejét, hanem valójában már fiatal korától kezdve az Úr iránti szeretet nyilvánult meg életében. Az Úr volt az erőssége amikor az asszír bálvány áldozati halmokat megszüntette és az élő Isten felé irányította népe figyelmét. Népét vissza akarta vezetni az egyedüli Úr felé, akinek erősségét és hatalmát nagyon sokszor megtapasztalta. Azt akarta, hogy népe imádkozó néppé váljon, és ne idegen isteneket imádjanak, hanem megtalálják az Urat aki hatalmával harcol minden gyermekéért.

A történetből nem derül ki, de a későbbi fejezeteket hozzáolvasva megbizonyosodhatunk arról, hogy Isten nem fegyveres csatározások által mutatja meg a hatalmát, hanem a belé vetett hit által. A csaták a belső szobákban dőlnek el, amikor szíved az Úr elé viszed és elé téve szíved minden gondolatát, kiöntöd neki, megadod magad neki. Közeledsz Istenhez mindennap és Ő közeledni fog hozzád, a problémádhoz, a megoldódni nem látszó feszültségeidhez az életedhez.

Háború!
„Az emberi történelemnek mindig része volt. Háború a hatalomért, országokért, pénzért, szabadságért.....stb, háború egymás ellen, vagy egymásért. Úgy tűnik mindig találunk valami jó okot arra, hogy háborút vívjunk. Sokszor úgy érezzük, hogy életünk kezd egy nagy csatatérre hasonlítani. Sok csatát vívunk a mindennapi életben, és igazából nem is tudj ki ellen harcolunk. Nagyon kevesen tudj, hogyan küzdjünk meg helyesen és hogy rendelkezzünk kellő nyerő stratégiával és megfelelő erőkkel. Mert a győzelmek nem véletlenül születnek.” (részlet az Imával nyert csaták című filmből.)
Az, hogy Szanhérib király nem tudta bevenni Jeruzsálemet, nem volt véletlen. Hogy az Úr Angyala levágott 180 ezer embert az Asszír táborból, nem volt véletlen. Hogy Szanhérib király elvonult és nem tudta megostromolni Jeruzsálemet, nem volt véletlen. Ha Isten a te erősséged, a te pajzsod és kősziklád, akkor megérzed te is az Ő hatalmát, mert a győzelmek nem véletlenül születnek. Tudod, hogy hol dőlnek el? A belső szobákban! Ezékiás elvonult a belső szobájába, az imádkozás helyére, és az Úr elé borulva kérte az Ő segítségét. Nem ment ki az Asszírok elé, nem szitkozódott, nem becsmérelte őket, segítsége az Úrtól jött. Ő nem hagyta cserben, nem távozott el tőle, megszabadította ellenségétől őt és Jeruzsálem népét is. De ehhez a csatához óriási segítsége volt Ézsaiás próféta, aki feltétel nélküli szolgája volt Istennek.

Van-e belső szobád? Mennyi tartalmas időt szoktál Istennel tölteni? Idődnek a friss zsengéjét adod neki, vagy felesleges néhány percét dobod oda Neki? Hidd el, nem mindegy! Akarod-e, hogy Isten harcoljon érted, értetek, vagy te akarod megvívni minden áron életed nagy- és kis csatáit? Ha te fogsz harcolni, egészen biztos, hogy annak sok sérültje lesz! De Isten nem a bűnös ember halálát akarja, hanem hogy megtérjen és éljen! Életet akar és nem halált. A bűn halálát akarja, de nem a tied és nem a környezetedét. Bízz benne, Ő harcol érted! Ha igaz ügyért harcolsz, akkor az ügyed az Istené. Ő a mi védőügyvédünk. Csak menj be bátran a te belső szobádba és Isten, aki titkon lát, megfizet neked!

Közben ne felejtsd el, a szívedben maradjon meg a szeretet, nehogy a nagy csatározás közben elveszítsd a hitet, szeretet, és a reményt.
Gyönyörködj az Úrban és megadja neked szíved kéréseit!
Ámen.


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.