Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgáalattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Nagy Zsolt presbiter
Imádkozik: Nagy Zsoltné Anikó
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter
Énekel: Fejszés Dániel és Veres Vencel

„Őrizd meg őket a gonosztól”

Lekció: Ézs 23,1-9; Textus: Jn 17,14-19

Ézsaiás próféta félelmetes jövendölést kell hogy elmondjon két, abban az időben nagyon fontos városról. A két város Tírusz és Szidón. Mindenki kedvelte, mindenki szerette, hiszen óriási kereskedelmi feladatot látott el mindkét város. A tengerészek kedvelt kikötő helye, gazdagság övezte az ott élők életét. A tengeri kereskedelemnek köszönhették azt a bőséget, ami ezekben a városokban jelen volt.

Nincs is semmi baj a gazdagsággal, míg tudj honnan jön és kinek köszönhetjük, tudj hogyan éljünk vele. Tírusz Izráellel régóta barátságos kapcsolatban állt 1Kir 5,15: még Juda utolsó királyával is közös érdek fűzte össze. Jer 27,3

Jeruzsálem pusztulása után a Tírusziakban nem megdöbbenést és együttérzést váltott ki, hanem megelégedést éreztek az üzleti vetélytárs bása láttán. Ezékiel könyvének 26 fejezete 2. versében ez olvasható: ”Haha! Összetört a népek kapuja, feltárult előttem! Gazdag leszek, mert rommá lett.”
Az Úr viszont nem hagyja az övéit, akkor sem és ma sem. Isten nem hagyta Tírusz városát büntetlenül, mert elküldte ellene Nebadneccár királyt, aki 13 évig ostromolta a bevehetetlen szigeten épült várost. Az Úr beszéde élő és ható. Tírusznak meg kellett tanulnia valamit, amit azt hiszem azóta is sokaknak meg kell tanulni: Ne fuvalkodjatok fel! Isten keményen megtanította a város királyát, aki ezt mondta magáról: „Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén” Ez 28,2.

„Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” Jak 4.6.
Isten gyermekeiként ebben a világban élünk. De, mivel az Ő gyermekei vagyunk, nem ebből a világból valók vagyunk. Ezt elég nehéz felfognunk, de miután az Úr Lelke újjászült bennünket, már nem is olyan felfoghatatlan ez a kijelentés. Jézus maga mondta ezeket a kijelentéseket. Csodálatos olvasni a János evangéliumában arról, hogy mi, emberek, ha ismerjük az Úr igéit tanításait és megtartj azokat, akkor azok az emberek az Úr gyermekei és egyben Jézuséi is. Mi ebben a világban éljük az életünket itt a földön, de mint az Atya gyermekei. Mi nem igazodhatunk a világhoz, Jakab apostol egyenesen paráznának nevezi azokat, akik Isten gyermekeiként a világgal való barátságot is fenntartják.

Szerinte ez a barátság ellenségeskedés Istennel. Nem lehet a mammonnak és Istennek egyszerre tetszeni. Nem lehet kevély szívvel és irigy lélekkel élni, mert Isten ítélete alá esünk, mint Tírusz népe, akik gazdagságban és hírnevükben hittek.
A világ ma is ezt sulykolja belénk. Pénz, gazdagság, hírnév. Használj ki mindent és mindenkit. Csak én létezek, csak az én hasznom a fontos, ha a másik elpusztul mellettem, lelkileg meghal a közelemben, nem baj. Egy ilyen világban kell megélnünk a hitünket. Jézus pontosan tudja, hogy amikor elment az Atyához a tanítványait nem hagyhatta egyedül. Ezért kéri a főpapi imádságban, hogy tartsa meg az Atya azokat akiket Jézusnak adott, hogy egyek legyenek mint Atya és a Fiú. Jézus ugyanígy könyörög most is értünk, mint egykor a tanítványaiért. Név szerint ismer bennünket, és ez nyugalommal kell, hogy eltöltsön minket. Bár a világ gyűlöl és nevet bennünket, nekünk nem e világi dolgokra kell néznünk, hanem az oda fel valókra. Isten igéje nem olyan kelendő, mint a világ hívogató csábításai: pénz, siker, szépség stb. De mi azt tudj, mert Jézus tanított rá: „Keressétek először az Istennek országát és ráadásul mindezek is megadatnak nektek”.

Isten nélkül a pénzem semmit sem ér, mert nem tudok vele jól sáfárkodni. Isten nélkül a siker csak felfuvalkodottá tesz.
Istennel minden átértékelődik az életemben. Isten igéje megváltoztatja az életünket, mert az Ő igéje élet és igazság. A világ nem szereti az igazságot és az élet igéjét sem, nekünk viszont feladatot adott, hogy hirdessük az Ő igéjét. E világ fejedelme nem örül ennek és mint üvöltő oroszlán jár kel, hogy minél több Titusz és Szidón vesszen el, benne milliókkal.
A harc Debrecen városáért és népünk minden városáért folyik. Hiszem, hogy te és én a GYŐZTES oldalán állunk. Jézus nem fog kivenni ebből a világból bennünket, de azt megígérte, hogy megőriz a gonosztól.

Ámen.

is androgel a steroid
steroids for sale usa achat

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.