Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 95 vendég és 0 tag böngészi

2015.12.06.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: dr. Szalkay Kázmér, ny. lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres János, lelkipásztor
Imádkozik: Veres Jánosné, lelkipásztor
Kátét olvas: Szilágyi János, gondnok
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Advent 2. vasárnapja

Lekció: Mt 24,36-42; Textus: Mt 24,43-46

A mai napon Advent 2. vasárnapját ünnepeljük. Az Advent a 4. században a Vízkereszt ünnepét, január 6-át megelőző három hetet jelentette, s a keresztségre való felkészülés volt a tartalma. De alig telt el száz esztendő, és Karácsony fénye túlragyogta az Epifániát /a Vízkeresztet/ és az Advent a Karácsony elé került, és a Karácsonyra való felkészülés időszaka lett, de most már 4 vasárnapi időtartamban.
Az Advent abból a latin szóból származik, hogy „advenio”, ami azt jelenti, hogy jövök, eljövök. Ilyenkor érezzük, hogy Valaki közel jön hozzánk, hogy Jézus közeledik a mi életünkhöz. Ezért az Advent tele van várakozással, boldog helykészítéssel a mi Urunk számára. Az Advent a várakozás ideje.

Az első Advent akkor kezdődött, amikor az ember bűnbeesése után elhangzott az ígéret, hogy jön majd Valaki, aki a kígyó fejére tapos. Attól kezdve mindig várta az emberiség, hogy jöjjön a világ Megváltója, jöjjön Krisztus. Isten ezt a várakozást meg is könnyítette, jelzőtáblákat helyezett el a világtörténelem nagy országútján, amelyek hirdették Jézus Krisztus közeledését.
Az első jelzőtáblának a felirata: El fog jönni az, aki a Sátán fejére tapos.
A következő jelzőtábla az Ábrahámnak adott ígéret: „Megáldatnak benned a föld minden nemzetségei.” Aztán érlelődött a várakozás ideje, közben birodalmak tűntek el, Isten pedig nyitogatta a prófétákon keresztül választott népe szemét:
Ézsaiás Könyvének 11. részében a próféta Krisztus családjáról prófétál. Mikeás
/5,1/ a Messiás születésének helyét jövendölte meg. Dániel /9,25/ Jézus működésének kezdetét jelentette ki.
Tehát készítette Isten az emberi szíveket az első Adventben, hogy mire megérkezik az Úr, készek legyenek ezek a szívek. Vajon mi készek vagyunk-é? Mert az is meg van írva, hogy hozzánk is jön az Úr, nem csak az ószövetségi néphez.
Aztán van egy második Advent. Ez azzal kezdődött, hogy amikor Krisztus mennybe ment, akkor a tanítványok előtt megállt két fehér ruhás férfi, és azt mondták nékik: „...Ez a Jézus, aki felment tőletek a mennybe, úgy fog visszajönni, ahogy láttátok őt felmenni.” Azóta a keresztyén világ várja, hogy visszajön Jézus. Mi most ebben az Adventben élünk. Mikor fog visszajönni? Jézus kitette erre az időre vonatkozóan is a világtörténelem országútjára a jelzőtáblát, ezzel a felirattal: „Arról a napról és arról az óráról senki sem tud.” Az a nap olyan hirtelenül fog eljönni, mint ahogy an az özönvíz jött el. Olyan váratlanul fog eljönni az a nap, /mint az éjszakai tolvaj/, amelyet kiszámítani nem tudunk, de amely nap mégis bizonyosan el fog jönni. Lehet, hogy sok év múlva, de lehet, hogy holnap este.
Miként kell várakoznunk erre a napra? Azt mondja a mai igénkben Jézus: „Azért legyetek készen ti is!” Amikor ezt mondja az Úr, akkor itt többről van szó, mint az utolsó elmenetelünkre való készülésről, arról beszél, hogy úgy éljük le egész földi életünket, hogy a visszatérő Úr Jézus bármikor mindenben rendben találja életünket.
Hogyan várj az eljövendő mennyei Királyt? Ő másodszor úgy figyelmeztet bennünket: „Vigyázzatok!” Az eredeti szövegben ez így hangzik: „Őrködjetek!” Ez a vigyázás azt az őrséget jelenti, amelyet a katona teljesít szolgálat közben. Reá van bízva azoknak az élete, akik felett őrködik. Bennünket is int az Ige: „Embernek fia, őrállónak adtalak én téged...ha szót hallasz számból, ...fújd meg a kürtöt, intsd meg a népet, ha hajlott az intésre, megmentette lelkét!” /Ez 33,3-5/
Harmadjára akképpen figyelmeztet bennünket, hogy úgy várj, mint a „hű és bölcs szolga”, akit gondviselővé tett az Úr az ő házanépén. Vigyáznunk kell az Isten házanépére, amelyhez tartozunk mi magunk, családunk, gyülekezetünk és templomunk. Mindenkire rábízott Isten valamilyen lelki eledelt, amit ki kell, hogy adjunk a házban lévőknek a maga idejében. Ámen.

list of steroids tren steroids 50

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!