Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 115 vendég és 0 tag böngészi

2015.11.08.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Patalenszki Piroska
Imádkozik: Lévay Éva
Kátét olvas: Szentesi Viktor, presbiter
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Taníts minket imádkozni!

Lekció: Luk 11,1-13; Textus: Mk 11,23-26

Már elég rég óta ismerik a tanítványok Jézust ahhoz, hogy észre vegyenek az életében egy nagyon fontos tevékenységet. Jézus életében központi helyen volt ez a bizonyos tevékenység, az imádkozás. Sok helyen olvashatunk róla, hogy reggel korán elvonult imádkozni, szokása volt este is elhúzódni, vagy kimenni a városból.
Szerette keresni az Atyát reggel és este, dicsérni Őt, kutatni az Ő akaratát.

A tanítványok nem először látják Jézus imádkozni, de most először születik meg bennük a vágy: „Uram taníts minket imádkozni” (L 11,1). Én azt gondolom, Jézus már rég várta ezt a felkérést. Nem mintha nem tudtak volna imádságokat a tanítványok, de így még senki sem tanította őket. A zsidó nép a Mózes 5. könyvében találta meg azt az igét, melyet hitvallásként mond el évezredek óta. A zsidó kisgyermek első szavai közt már ezt tanulja, a hívő zsidó reggel este elismétli, örömében, bánatában ezt suttogja: „Halld meg Izrael: az Úr a mi Istenünk egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből” (5Móz 6, 5-6).
A tanítványok azt látták, hogy amikor Jézus imádkozott, ott az Isten hatalma lett nyilvánvalóvá. Azt látták, hogy Jézus egy zűrösnek ígérkező nap előtt is tud nyugodt, békés lenni, és amikor úgy nézett ki, hogy aznap nem lesz mit enni, Jézuson nem vett erőt az aggodalom (lsd.: ötezer ember megvendégelése). Jézus nem akarja magának kisajátítani az imádság hatalmát. Szeretné ha a tanítványok is megéreznék az imádkozás által Isten jelenlétét.
Jézus mindig is kereste az Ő Atyja jelenlétét és az Ő jelenléte örömet, békességet, biztonságot adott Neki. Jézus nagyon sok helyen beszél az imádkozás fontosságáról, beszél annak helyes és helytelen használatáról.

Jézus először is alázatra akar bennünket megtanítani. El kell ismernem, hogy Isten jelenlétére szükségem van. Nélküle képtelen vagyok a helyes életre, képtelen vagyok a rám bízottak véghezvitelére. (Jézus imádkozik a Gecsemáné kertben.) Ha értékes, romolhatatlan örökséget akarsz adni családtagjaidnak, férjednek, feleségednek, gyermekeidnek, akkor tanítsd őket imádkozni, hogy Isten hatalmas ereje munkálkodjon a mi erőtlenségünk által. Az eddig értékesnek hitt dolgok, tárgyak mind elfognak múlni, de ez a kincs, amivel Jézus szeretné az életünket meggazdagítani, soha nem múlik el.

Ki által mehetünk az Atyához imádságaink által?
Egyedül Jézus Krisztus az, aki által odamehetünk Istenhez és igénybe vehetjük az Ő hatalmát. Jézus mondja: „Bizony bizony mondom néktek, hogy bármit kértek az én nevemben az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Ján 16,23)

El tudom-e hinni, hogy mindazt amiért imádkozom Jézus nevében, megkapom?
Jézus igéjén keresztül tanulunk: „Ne aggódjatok tehát és ne kérdezgessétek: Mit együnk, vagy mit igyunk.......” (Mt 6,31-32)

A Hit és az imádság szoros egymástól elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. Ezért mondja Jézus, hogy hinnünk kell, amikor imádkozunk. „Higgyétek,hogy mindazt amit imádságotokban kértek megkapjátok és meg is adatik néktek.” (Mk 11,24) Nem kételkedhetünk amikor kérünk, mert akkor már nem kapj meg, mert kételkedtünk az Úr hatalmában.
Jézus azt mondja: „Legyen a ti hitetek szerint”. Ha azt mondod annak a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, bele fog ugrani. Képtelenség az, a tanítványok is ezt gondolták. Jézus ezért mondta el nekik ezt a példát. Isten ereje hegyeket mozdíthatna meg az létünkben. A gonosz arra sarkall, hogy ne higgyünk, féljünk, úgy sem tudj a „HEGYEKET” megmozdítani. De, te és én nem félős lelket kaptunk az Úrtól, hanem a fiúság lelkét. Jézus maga kéri a tanítványokat, hogy szólítsák meg a hegyet! Ha tőlük ezt kéri, akkor tedd meg Te is. Szólítsd meg a hegyedet! Ne félj tőle! Jézus nagyobb minden hegynél! Nincs olyan nagyság és hatalom, ami vagy aki Jézus nevére ne engedelmeskedne.
Sokszor felmerül bennünk a kérdés: Istent minden problémámmal kérdésemmel felkereshetem? Minden szükségemmel oda mehetek hozzá. Nem azért mert annyira megérdemeljük, hanem mert Jézus biztat rá. Kérjünk az Ő nevében, zörgessünk az Ő nevében.
Az imádság kitartásra ösztönöz. „Szüntelen imádkozzatok”, máshol „Nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jak 5,16) Szintén Jakab beszél arról, hogy örömünkben, szomorúságunkban, betegségünkben, imádkozzunk és imádkozzunk! Tehát kopogtassunk, ugyanúgy mint a történetbeli barát. Ne adj fel! Nekünk jóságos atyánk van, aki tudja mire van szükségünk.
De a legnagyobb szükségünk, mégis a Szentlélekre van! Isten Szentlelke ujjá tud szülni bennünket. Mert tudod az igét: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek Fiai”. Isten fiakat akar, akiket az Ő Lelke vezérel. Nem tudom milyen állapotban vagy lelkileg és fizikailag, de azt tudom, hogy megfáradt életünket Isten Lelke ujjá tudja tenni, Neked csak kérned kell és hinned kételkedés nélkül!

Ámen.

medical steroids 50 online 50

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!