Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 103 vendég és 0 tag böngészi

2015.11.01.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Ágendázik: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi Antal
Imádkozik: Gyergyói Csaba presbiter
Kátét olvas: Szilágyi János gondnok
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

A 10. parancslat

Lekció: Apcsel 19,11-17; Textus: 2Móz 20,17

A 10. parancsolatban egy újabb tiltással állunk szemben. Valószínűleg azért, mert irigykedünk és elkívánjuk azt, ami a másé! Ismerjük a mondást: „a szomszéd fűje mindig zöldebb”! Arra a kérdésre keressük együtt a választ, hogy keresztyén emberként, hogyan kell nekem viszonyulnom e tiltáshoz, amikor nem tudok nem kívánni! Reformációi Istentiszteletet tartunk és kötni kellene magam a bibliai szakaszhoz, ráadásul hogyan jön ide ez az „ördög”- űzős történet?

Tudjátok, nagyon sok mindent megkíván az ember élete folyamán. Életkori sajátosságoktól függően mást és mást. Ráadásul egy idő után már bele is nyugszunk, hogy eltelt az idő, és ha meg is szereznénk, már nem is jelentene akkora örömet. Persze, az is lehet, hogy soha nem látott erővel tör fel bennem a kívánság, hogy birtokoljam. Mi a megoldás? A Káté szerint: azt kívánni, ami az Isten akarata! Ide azonban csak engedelmességgel lehet eljutni. És csak a Krisztusban, a megigazulás (idői értelemben pontszerű) és a megszentelődés (idői értelemben vett folyamata) által. Most nézzük, mit nem lehet elkívánni? Találunk egy rövid felsorolást, melynek a végén azt találj, hogy „semmit”!
Itt álljunk is meg egy kicsit! A törvény csak azt tiltja, hogy azt ne kívánd, ami már a másé! Vagyis, ugyanolyan kocsid lehet, de ugyanaz nem.

A történetben Szkéva fiai kívánják el Páltól azokat a cselekedeteket, melyek kísérték őt! Látjátok, nem mindig csak földhöz ragadt dolgokat lehet megkívánni a másiktól, hanem lelki dolgokat is. Ő milyen szépen tud imádkozni, neki ott milyen kegyelmi ajándékai vannak? Kellenek? Komolyan? Kérd, tanuld, sajátítsd el! Ja, hogy azonnal kellene? És nem tenni érte semmit? Hát, így meglehetősen nehéz lesz. Félek, ma sokan, ugyanazt akarj, és ugyanúgy mint Szkéva fiai. Ellesni megoldásokat innen onnan, és akkor már meg is újult az Egyházunk. De így, nem újul meg!

Szkéva fiai Pált látván kívánták el tetteit. Mi a reformátori kor után sóhajtozunk. Ha ma élne Kálvin! Az igen! Ha csak egy Luther lenne közöttünk! Minden más lenne, ha ... és még tudnám sorolni... Nem teszem. Egyrészt, mert van Krisztusunk, másrészt, mert van fontosabb dolgunk.

1- Mégpedig ráeszmélni végre arra, hogy nekik ma fogalm nem lenne arról, mit is kellene tennünk most és itt! És erre minél hamarabb rájövünk, annál jobb lesz nekünk és az Egyházunknak. Gondoljatok csak bele, már csaknem fél évezrede halott óriások ők. Ők már a múltunk! De nem a jövőnk!

2- Tedd fel a kérdést, hogy ki tette őket naggyá!Isten? Hát persze hogy Ő!

3- Meg tudnál barátkozni a gondolattal, hogy Isten ma már nem képes erre? Mert én nem. Ne irigyeljük azt, ami az övéké volt, hanem kérjük el ugyanúgy Istentől, ahogyan ők tették egykor! De ne ugyanazt. Nekünk ma másra van szükségünk Istentől, mint nekik.

Nézzük, milyen megoldást kínál számunkra a Szentírás ebben a történetben, az egyéni, gyülekezeti, egyházi életünkre nézve.
Az írásmagyarázók úgy vélik, hogy Szkéva nevű főpap soha nem is élt. Úgy tűnik, hogy abban a korban is divatos lehetett egy nagyobb név árnyékában meghúzódni. Neve alatt munkálkodni, fellépni. Persze a megszállottak, akiket Jézus meggyógyított, szintén egyfajta hatalom, név alatt görnyedtek, ha nem is nevezném azt most szívesen: tekintélynek. Szkéva fiai egyszerű mester emberekként leutánozzák Pált. Sokan tesszük ezt ma is. Leutánzott imák, templomba járás, kegyesség... Ugyanoda is jutunk! De! És itt jön a lényeg.

1- Más nevében nem lehet fellépni, mert az nem én vagyok. Rá is döbbenek erre, de már késő, a kérdés már elhangzott, „Krisztust ismerem, Pálról is tudok, de ti, kik vagytok?” - és már ugrott is ráj. Olvasom újra meg újra, ízlelgetem. Csak nem azt akarja jelenteni, de azt! Hogy nincsen nevetek. Senkik vagytok. Egy senki pedig ne parancsolgasson itt, hanem hallgasson. Egy senki csak féljen. A hírektől, a betegségektől, a jövőtől, stb. És, ismerjük a mondást is: „jobb félni, mint megijedni”. Jézus persze nem erre tanított, hanem : „ne félj, csak higgy”.

2- Ezt eddig értjük, de mi ebben a megoldás? Az, hogy végre egyenként rájövünk arra, hogy én nem vagyok egy senki! Nekem van nevem! Nekünk van nevünk! Jézus Krisztushoz tartozó, akiről a Káténk mondja – tanulj meg – Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Vagyis, felléphetünk az Ő nevében.

3- Nem csak nevem van, hanem Atyám is van, akit meg tudok szólítani, mint aki a fiúság lelkét kapta. És nemcsak fiú vagyok, hanem örökös is, az ígéreteinek a birtokosa.

Ezzel az örömmel induljon a mai napunk is, hogy nem csak egyszerűen hivatkozhatunk rá, segítségül hívhatj őt, hanem lehetőségünk van ma is, egy jó szót szólni róla. Összegezve tehát, a reformációra nézve is igaz a tiltás: ne nosztalgiázz! Ne irigykedj! Nekünk kell felnőni a ma feladataihoz, tematizálni a közvéleményt, válaszokat adni a mai kor mai kihívásaira. Ugyanakkor, ez nem fog menni az élő Isten nélkül, akinek ma is van hatalma ahhoz, hogy támasszon magának híveket, akár még a halott kövekből is. Szerinted ma nincs hatalma ugyanerre? Még belőlünk is lehet a hitüket komolyan megélő, de nem törvényeskedő, az akaratába belesimuló ember. Mert minden megújult életű emberre szükség van a lélek templomában. Ne csak kívánd, hanem légy engedelmes gyermeke Istennek. Ámen.

on line what is steroids achat belgique weightloss steroids

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!