Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 161 vendég és 0 tag böngészi

2015.10.18.

Szolgálattévők
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Selyben István presbiter
Imádkozik: Kiszely Terézia
Kátét olvas: Both Barna presbiter
Orgonál: Szilágyi Enikő / Huga Sándor kántor, presbiter
Énekel: Ispány Marietta
Éneket tanít: Fejszés Dánel karvezető

Ne lopj

Lekció: Luk 19,1-10; Textus: Luk 19,5

Ez is egy olyan parancsolat, ahol az ember ki tudja húzni magát, hogy ő még bizony nem lopott. Gondoltál már arra, hogy amikor késel valahonnan, a másik idejét lopod!? Nyilván kezdjük már érezni, hogy ezt a törvényt sem lesz olyan egyszerű betartani. Sokan olvastuk a kis Twist Olivér történetét, mely a lopásnak szinte minden árnyalatát megmutatja. Persze azt is, hogyan fér meg a nélkülözés a luxussal, és hogy nem mindig az a tolvaj, aki annak látszik!

Ez a törvény a magántulajdon védelméről szól - mondják. De, tiltja a másik megkárosítását is. Ráadásul, nincs olyan, hogy közösségi tulajdon? Azt nem védi Isten? Továbbmegyek. Amit nem véd Isten, azt mind szét lehet lopni? Ráadásul, a tulajdon mellett a közösséget védi. Íme egy példa a sok közül.

„Hat éven át vesd be a földedet, és takarítsd be a termését! A hetedikben azonban hagyd parlagon, hagyd magára, hadd egyenek róla néped szegényei.” (2Móz 23,10-11)

Ma olyan korban élsz, ahol a magántulajdon már-már Isten. Jeremiás általános jelenségként írja le, főleg a hatalmasok túlkapásait, akik mindent, de mindent megtehetnek...

„Hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája, papja mind hamisságot művel. ...Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbnak a megtorlás idején - mondta az Úr.” (Jer 6,13-15)

Luther a köztiszteletben álló országrablókról fogalmaz így. „Röviden: az a valóság, hogy aki nyíltan lophat és rabolhat, az bizton, szabadon és büntetlenül jár kel, sőt még azt is elvárja, hogy tiszteljék.” (Nagy Káté)

Hallott már a „fehérgalléros bűnözők” kifejezést? Emlékeztek még? Volt már üvegzseb program, volt már tiszta kezek mozgalom.

Gondoljatok csak vissza Anániás és Safira történetére, vagy az Ószövetségben Ákán (Józs 7,10-26) bűnére.

Kezdjük onnan, hogy nincs is semmink, amit ne kaptunk volna.
Tegyük fel a kérdést: Mit jelent nem lopni? Nem lopni ennyi: 1- tisztelni a tulajdont, és 2-megtanulni, azt hogy mi az elég, valamint 3- adni! Végső soron Istent lopom meg, ha megpróbálok bármit is megszerezni mástól.

Nézzük, persze csak a teljesség igénye nélkül. Itt van rögtön a profit! A profit, vagyis a haszon nem rossz. Sőt! A kereskedelem alapja. A tisztességes formájával nincs is semmi baj, de az úgynevezett tisztességtelen haszon már lopás. Tudjátok, hogy megy ez? Lehet egy kicsivel többet, de kevesebbért? Hogyne lehetne. És te csodálkozol, hogy valaki vizezi a tejet! Megoldható ez számla nélkül is? Hogyne. És te csodálkozol, hogy bajban a gazdaság! A tisztességtelen hasznot már az Írás is tiltja:

„Igaz mérlegetek, igaz súlyotok, igaz vékátok és igaz mérőedényetek legyen.” (3Móz 19,36)
Mi a helyzet a talált pénzel? Az sem az enyém? Valakinek, gondolod, nem hiányzik? Ennek a parancsolatnak is van + jelű megfogalmazása. Így hangzik: Adj! Az a minimum, hogy visszaadod azt, ami nem a tied. Az el nem végzett munkáért fölvett pénz, amikor kicsit később veszem fel a munkát, de csak egy kicsit hamarabb jöttem el, - persze ugyanannyi bérért - az sem lopás? Amikor halmozom az állásokat, aminek mindegyikéért pénzt kapok, az nem lopás? A lustaság nem lopás? Hallottad már ezt a szót: „naplopó”?

„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az Ő utait, és légy bölcs!”(Péld 6,6)

A parancs pozitív megfogalmazása így hangzik: adj! Lehetséges ez, Uram? Én egy önző, harácsoló ember vagyok, nekem mondhatsz amit akarsz. Adjon az, akinek többje van. Tudod, egy Zákeus nevű ember is ilyen volt. Egy minden hájjal megkent tisztségviselő! De, amikor Krisztus belépett az életébe ezt tudta mondani:
„Uram, íme vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét!” (L 19,8).

Emlékszel még mit mondott neki Jézus? „Ma lett üdvössége ennek a háznak!”
De, hogyan is változott meg? Csak nem az életében lakozást vett Jézustól? Barátom! Amikor hallod most az Igehirdetést, eszedbe jutott, hogy mikor loptál meg legutoljára valakit? Gondolkodol már a jóvátételen? Mert Zákeusnak, a Vele való találkozás után, már csak ez jutott az eszébe. És most figyelj! Mindenkinek a négyszeresét adta vissza! Zákeus megtérésének egyik elengedhetetlen eleme a jóvátétel.

„Mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg a rablott holmit, amit elrabolt, vagy a zsarolt összeget, amit kizsarolt, vagy a rábízottat, amit rábíztak, vagy az elveszett holmit, amit talált, vagy amire nézve hamisan esküdött, mindazt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá az ötödrészét is,” (3Móz 5,23-24)

Nos, a tolvaj bőkezű adakozóvá lett! Megváltozott. És mint minden változás, LÁTHATÓ! A tied is, és az enyém is. Mikor lehetsz tehát biztos abban, hogy betartod a parancsolatot? Sohasem. És talán mégis...? ha magadat lopod meg, hogy odaadd magad másoknak. De, ha valaki egészen másokért élne is, akkor sem tudná betartani azt. Zákeus életformát váltott! Eddig lopott – köztiszteletben álló emberként! A törvény ezt írta elő.

„Jóvátételi áldozatul pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy hibátlan kost, fölbecsültetve, jóvátételi áldozatul a paphoz. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést az Úr előtt, akkor bocsánatot nyer, bármit cselekedett is, amiben vétkessé vált.” (3Móz 5,25-26)

Jézus ezt így fogalmazta meg. Adj! És többé ne vétkezz. Legyen így!
Ámen.

50 e s

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!