Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 96 vendég és 0 tag böngészi

2018-03-04

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula
Imádkozik: Bíró Hajni
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-04

 Meghallgatható: Itt!

AZ ÓSZÖVETSÉG

Lekció: 2Tim 3,16-17; Textus: Gal 3,24

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16-17)

„A törvény Krisztusra vezérlő mesterünk” (Gal.3:24)

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, amikor arra a kérésre szeretnénk röviden választ adni, hogy...

Hogyan lehet az, hogy az ószövetség a keresztyének szent könyve?

Időről időre felmerülő kérdés ez, amit néha-néha meg is fogalmazunk magunkban. És íme, néha meg is merjük kérdezni! Nézzük...

2018-02-25

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Ágendázik: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Kiszely Terézia
Imádkozik: Erdei Ferencné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-25

 Meghallgatható: Itt!

"GYÖNYÖRKÖDJÉL AZ ÚRBAN ÉS MEGADJA SZÍVED KÉRÉSEIT"

Lekció: Mk 11,20-26; Textus: Fil 4,6

 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt (Fil 4.6)

Mai kérdésünk:

Van- e értelme a kérő imának, ha úgy is Isten akarata valósul meg?

Mindannyiunk életében előfordult már, hogy valamiért oda kellett borulni Isten elé és kérni akartunk tőle. Voltunk már nehéz helyzetben, vagy csak egyszerűen másokért imádkoztunk Istenhez.

Gyermekként az imádságaink nagy részét a kérésekkel töltöttük meg. De ez nem maradhat így életünk végééig.

2018-02-11

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik: Szilágyiné Asztalos Éva
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-11

 Meghallgatható: Itt!

KIHÍVÁS

Lekció: 1Móz 3,15-19; Textus: 2Tim 4,7-8

 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2 Tim 4,7-8)

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy

„Miért vannak kihívások az ember életében? Miért mindig ugyanazok? Vagy legalábbis hasonlóak?”

2018-02-18

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-18

 Meghallgatható: Itt!

KIHÍVÁS

Lekció: 1Móz 4,1-8; Textus: 1Móz 4,9

 

Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.
Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az ÚR rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.
Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!
Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. (1Móz 4,1-8)

Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? (1Móz 4,9)

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az isteni kérdések, bibliai válaszok vasárnapján!

2018-02-04

Szolgálattévők: 

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Berecz Péter presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-04

 Meghallgatható: Itt!

"TISZTELD SZÜLEIDET"

Lekció: Mk 3,31-35; Textus: 2Móz 20,12

 

A kérdések:

Meddig kell gondoskodni a szülőkről? Nincs igaza egy édesanyának, de ha megmondom neki, vétkezem Isten ellen? Ha néha emelt hangon beszélünk a szüleinkkel, megbocsátja-e Isten?

Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: „Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged!” De ő így válaszolt nekik: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: „Íme, az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.” Mk 3,31-35

Alkategóriák

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!