Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Selyben István presbiter
Imádkozik: Selyben Istvánné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

LEGYEN BIZALMUNK

 

Lectio: Jn 17, 1-26

Textus: Zsid 4, 14-16

 

Jézus felkészített 12 embert egy világméretű szolgálatra, megtanította őket mindarra amire az Atya megkérte Őt. Jézus kijelentette nekik az Atyát, vagyis megismertette az Atya által kiválasztott emberekkel az Ő nevét.

Jézus megtanította a kiválasztottakkal, hogy minden, amit Ő bemutatott, az Atyától van. Megtanulták a beszédeket, befogadták a tanításokat és felismerték, hogy Jézus az Atyától jött.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Szabó Ágoston
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

VÍZKERESZT VASÁRNAPJA

 

Lectio: Jn 2,1-10

Textus: Lk 11,24-26

 

„Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak; és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt.”

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 

ÓESZTENDŐ

 

„Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak”

(Prédikátor 3:1)

Az időről vajmi keveset tudunk, pedig nagyon szeretnénk megérteni. Komoly kutatások folynak vele kapcsolatosan, és minél többet tudunk egyre inkább úgy tűnik, hogy: az idő nem más, mint illúzió! És mint minden illúzió múlékony.

„úgy elmúlnak esztendeink, mit egy sóhajtás” (Zsolt 90:9).

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyel Péter lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres Jánosné lelkipásztor
Imádkozik: Veres János lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

2019. A NÖVEKEDÉS ÉVE

 

Lectio: Lk 19, 1-10

Textus: Jn 3, 26-30

 

2019. a növekedés éve! Manapság nagyon sok ilyen és hasonló hangzatos felkiáltást, szlogent hallhatunk, láthatunk. Sokan, sokféle szlogent megfogalmaznak, hiszen amíg az óév a régi összefoglalásáról, a visszanézésről szól, addig az újév első napja, napjai az előre tekintésről.

Ez nagyon helyes is így, hiszen ahhoz, hogy el tudjunk indulni, szeretjük tudni, hogy mi vár ránk. A sportolók is mielőtt eldördül a startpisztoly tudatosítják magunkban, hogy az előttük álló szakasz egy rövid vagy egy hosszú táv. Nem mindegy, hogy az ember egy sprint számban indul vagy pedig egy hosszú távú futásban.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Bibliát olvas: Rogovics-Fehér Lajos presbiter
Imádkozik: Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter
Ének: Tornyi Blanka

Meghallgatható: Itt! 

AMI ELMÚLIK, ÉS AMI MEGMARAD

 

Lekció: Zsolt 102

Textus: 1Jn 2,12-17

 

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a 2018-as esztendő utolsó vasárnapján!

Az év vége felé két dolgot szoktunk tenni. Egyrészt visszatekintünk a 2018-as évre. Másrészt előre tekintünk a 2019-es esztendőre és közben feltesszük a kérdést mi az, ami elmúlik és mi az, ami megmarad. Lassan elmúlik az év, életünk homokóráján is peregnek a homokszemek, de Isten megmarad. Ahogyan a zsoltáros fogalmaz:

„Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll.” (Zsolt 102,3,11,12)

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.