Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Ágendázik: Horváth Erzsébet teológus
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik: dr. Szalkay Kázmér lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-04-01

 Meghallgatható: Itt!

ZÁRÓKŐ

Lekció: Mk 16,1-13 ; Textus: Jn 10,7

 „Jézus tehát így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: én vagyok a juhok ajtaja.„

A feltámadás napján a történetből egyetlen mozzanatot szeretnék kiemelni és beszélni róla, együtt gondolkodásra biztatva benneteket. Egy kőről olvasunk, mellyel lezárták a sziklasírt. Őrség és pecsét vigyázta. Mindent megtettek tehát az óvatoskodók, nehogy valóban igaz legyen és Jézus még feltámadjon itt, az ünnep végén. Nem érdekes? A tanítványok nem is gondolnak erre, de az ellenfelei igen! Aztán amikor eljött az idő, se katonák, se pecsét, se zárókő!

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres Jánosné lelkipásztor, Kurta Sándorné presbiter
Imádkozik: Berecz Péter presbiter
A kórust vezényli: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

NAGYPÉNTEK

Lekció: Ézs 52,13 - 53,12; Zsid 5,1-9 ; Textus: János 10,17-18

 

Kedves testvérek! A nagypénteki igehirdetést csak hanganyagban tettük közzé! Fogadjátok szeretettel!


 

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Dr. Berecz Péter presbiter
Imádkozik: Tálasné Őri Róza
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-18

 Meghallgatható: Itt!

LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Lekció: Luk 22,40-46 ; Textus: Mt 6,10

„jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;”

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon is, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy:

Miért mondjuk imában azt, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied? Ha Isten mindenható, nem mindenütt az Isten akarat érvényesül? Nézzük...

Nem tudom észrevetted-e, bár ezt a világot az Isten teremtette, mégis mintha valami probléma lenne benne. Ebben a világban ugyanis sokkal könnyebb rosszat tenni, mint jót. Csak gondold végig! Vajon a jónak ebben a világban miért nincs hírértéke? Vajon miért olyan nehéz becsületesnek maradni, nem megcsalni a párod, és nem lopni? Fogadd meg magadban, hogy teszel valami igazán jót! Meglátod, mintha minden, de minden összeesküdne ellened. Minél jobbat szeretnél tenni, annál inkább érzed, még azok is ellened lesznek akiket szeretsz.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Szabó János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-25

 Meghallgatható: Itt!

VIRÁGVASÁRNAP

Lekció: Mt 21, 1-10 ; Textus: Mt 25, 14-30

Kedves Testvérek!

Virágvasárnap ünnepén vagyunk most együtt, ma ünnepeljük Jézus bevonulását Jeruzsálembe, amikor felbolydult az egész város, nagy lelkesedéssel, kitörő ujjongással fogadták a Messiás Jézust, pálmaágakkal és királynak járó tisztelettel.

A mai vasárnap különlegessége az is, hogy belépünk a Nagyhétbe, úrvacsorai közösséggel készülünk egy hét múlva megünnepelni Krisztusunk feltámadását, és az ebből nyert élő reménységet az örök élet felől.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna
Imádkozik: Papp Attiláné Selyben Piroska nyugalmazott lelkipásztor
Bizonyságot tesz: Bagi Sándor és Erdei Ferenc
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-11

 Meghallgatható: Itt!

MIÉRT SZÁLLT LE JÉZUS A POKOLBA?

Lekció: Luk 16,19-31 ; Textus: Luk 16,31

„És az élő: pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön-örökké. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel 1,18)

Nagy – nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon is!

Mai kérdésünk így hangzik: Miért szállt le Jézus a pokolba? És mit csinált ott?

Hieronymus Bosch-nak az „Utolsó ítélet” című festményére gondolok most, ami elég visszataszító képet fest a pokolról. A megosztó portálok tele vannak olyan emberek bizonyságával, akik „állítólag” vagy a mennybe vagy a pokolba nyertek betekintést. Egyikük ezért, másikuk azért változtatott az életén. De, tudományos kutatás tárgya is, hiszen Azim Shariff, az Oregoni egyetem pszichológusa és munkatársa, Lara Arkin nemzetközi felmérések adatait vizsgáltak meg, hogy megállapítsák, miként befolyásolja az emberek mennyországban, illetve pokolban való hite a napi érzelmi állapotukat…

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.