Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

JESSUA SEGÍTS!

Lekció: Mt 26,69-75; Jn 21,15-17 Textus: Mt 16, 15-17

  • Megtalált a kegyelem?
  • Miért nincs visszatartó ereje a rossz dolgoknak ?
  • Jézus kettős természete, hogyan értendő?
  • Olyan volt mint a görög félistenek?

„Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá.

Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká.” (Róm 5,18-9.)

A bűneset következtében, az első Ádám engedetlensége miatt elindult egy lavina. A rossz dolgoknak se szeri, se száma.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Borus László
Imádkozik:  Papp Attiláné Selyben Piroska ny. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 

IDEGENEK

Lekció: 2Kir 2,9-15 Textus: Mk 16,19


„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.”

(Mk 16,19)

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon is, amikor a következő kérdésre keressük a választ, hogy:

Léteznek-e Ufók? Ha vannak idegen civilizációk, hihetnek-e Istenben? Vagy egyedül vagyunk, és akkor még érdekesebb minden.

Szeretném elmondani, hogy a mai alkalom nem szokványos lesz, elsősorban a kérdés feltevése miatt, másrészt az arra adott válasz miatt.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné és Borus László
Imádkozik:  Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-20

 

PÜNKÖSD

Lekció: Zsolt 104,1-18 és Róm 8,18-30; Textus: Róm 8,26-30

 

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az idei pünkösdön!

Mindenki tudja, mi történt az első pünkösdkör és mi történt az első gyülekezetekben. De, vajon tudjátok-e, hogy mi történik egyházunkban és gyülekezetünkben a Lélek által?

Három meglepő dologról szeretnék bizonyságot tenni a felolvasott bibliai szakasz alapján. Előbb azonban szeretném beazonosítani az Írás alapján azt, hogy kiket nevez a mi Urunk az Ő gyermekeinek.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-20 -21

 Meghallgatható: Itt!

SIMON

Lekció: ApCsel 8,4-25; Textus: ApCsel 8,18-21

 

Különös történet ez. Pedig az Evangélium terjedése közben, a keresztény egyház életében sok ilyen különös esemény történt.

Miért? Mert a keresztyén hit szokatlan körülmények, más kultúrák és szokások között próbál teret nyerni magának. Különös, de ez egy teljesen mai történet!

Miért? Nézzük!

Az apostolok eljutnak Samáriáig, mivel látták hogy „termékeny a talaj” vagyis befogadták az apostolok beszédét, oda küldték Pétert és Jánost. Miért? Mert ők értek rá? Éppen nem volt dolguk? Lehet, hogy önkéntes alapon ment a dolog? Nem! Hanem mert ők voltak a legjobbak! Az Igehirdetésben? A gyógyításban? Nem! Az Istenre való figyelésben, hogy azt és úgy tudják mondani, gyógyítsanak és szabadítsanak… Úgyhogy buzdítsatok, bátorítsatok, keltsetek reményt, adjatok lehetőséget, tegyétek és éljétek, ahogyan ők élték és tették! Ma, mi vagyunk Jézus tanítványai.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Ige, biblia átadása: Dr. Berecz Péter presbiter
Bibliát olvas: Selyben István presbiter
Imádkozik:  Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-06

 Meghallgatható: Itt!

KÉPMUTATÁS NÉLKÜLI HIT

Lekció: 2Tim 1,1-7; Textus: 2Tim 1,5

 

„Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit...”


Különleges napokon, születésnapokon, keresztelőkön, esküvőkön, nagyobb eseményeken az ember megáll egy kicsit és hálát ad.

Hálát ad a kapott ajándékokért, egy gyermekért, a megtalált társért, az elért célokért, az évekért amit talán meg tudtunk tölteni értékes pillanatokkal, vagy nem.

Ilyen nap ez a mai is. Megállunk egy picit és hálával a szívünkben gondolunk és köszöntjük az édesanyánkat, az édesanyákat, nagymamákat.

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.