Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Kurta Sándorné presbiter
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

"A Da Vinci-kód"

 

Lekció: Mt 12,46-48 Textus: Mt 12,50

„Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.”

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, amikor a következő érdekes kérdésre keressük a választ:

A Da Vinci-kódról mi a véleménye az Egyházának? Jézusnak miért nem lehettek leszármazottai? Olyan nagy dolog lenne ez? (börtön)

Nem tudom hányan olvastátok ezt a néhány esztendővel ezelőtt megjelent nagy vihart és érzelmeket felkavart regényt. Dan Brown amerikai regényíró 2003-ban megjelent regénye több országban is a bestseller listák élére került. Világszerte könyvklubok, olvasócsoportok, rajongói honlapok, foglalkoznak vele. A Da Vinci-kód csak 2009-ig több mint 80 millió példányban kelt el! Mindazonáltal a mű az írója szerint egyszerű, szórakoztató olvasmány: krimi.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik:  Sigér Fruzsina
Ágendázik: Gyatyel Péter lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

"KENYÉRÜNNEP ... VAGY ILYESMI, NEM?"

 

Lekció: Zsid 7,1-10 Textus: Zsid 7,15-18

 

15Még világosabb ez, hogyha Melkicedek módjára egy más pap lép föl, 16aki nem a testi leszármazás törvénye alapján lett azzá, hanem a halhatatlan élet erejéből. 17A tanúság ugyanis így szólt róla: „Te pap vagy mindörökké Melkicedek rendje szerint.” 18Ám ezzel a korábbi törvény megszűnt mint hatástalan és erőtlen...

Nagy szerettettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, nagy nemzeti ünnepünk előtt egy nappal. Némileg persze beárnyékolja a képet az, hogy nemzetünk egy részének sajnos fogalma nincs arról, hogy mit is ünneplünk!

A feltett kérdésre, hogy Ön tudja, mit ünneplünk augusztus 20.-án?

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Arany Barbara lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyié Asztalos Éva
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Horváth László kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-07-08

 Meghallgatható: Itt!

MUTASSÁTOK MEG!Lekció: Jón 3,10-4,11 Textus: Róm 11,33-36

Miért a kisemberek kerülnek be a börtönökbe? A nagyokat miért védi jobban a törvény? Akkor meg hol van az Isten igazsága? – ez a mai kérdés. Távoli lenne ez a felvetés, nem az én kérdésem? Dehogynem.
Veled és velem is megtörténik, hogy valami rosszat élek át, miközben látom, hogy másoknak, sokkal nagyobb stiklik/bűnök mellett semmi bajuk sem történik.

Isten nem vonja kétségbe a mi igazságunkat

Jónás szavai mintha belőlünk törnének ki. Miért? Miért tetted/hagytad ezt Istenem? Hát nem látod, hogy milyenek? Nem vetted észre, hogy mekkorát vétkeztek, hogy hány embert bántottak meg? Hogyan bocsáthattál meg nekik? Jóvá teheti a 40 nap böjtje a sok évnyi gonoszságot?

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyán Péter lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik:  Szilágyiné Asztalos Éva
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

"ÉN VAGYOK AZ ÚT"

 

Lekció: Róm 6,12-23 Textus: Jn 14,6

 

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Kedves Testvérek!

A mai napon is egy kérdésre keressük a választ, amelyet a párbeszéd asztalánál tett fel egy névtelen érdeklődő. „Van-e reinkarnáció? Igaz, hogy a Bibliából kivették a bizonyító igéket?” Keressük ezekre a kérdésekre a mai napon a választ Isten Igéjében, és Isten üzenetét a számunkra.

Ez a kérdés egy olyan témára mutat, ami nagyon foglalkoztat bennünket. Élet és halál, örök élet vagy pokol, és felmerül az a kérdés is: lehet, hogy inkább újra születés, lélekvándorlás? Felmérések szerint az európaiak 25-30%-a, míg a magyarok 10%-a hisz a lélekvándorlásban. Mit tanít Jézus életről és halálról?

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné presbiter
Imádkozik: dr. Kanyó Andrásné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

ÖRÖMÖT SZERZETT NÉKEM AZ ÚR!

Lekció: 1Sám 1, 9-18 Textus: Jak 4,3

Sokan imádkoznak Istenhez gyermek áldásért és úgy érzik Isten nem reagál. Sokan élnek reményvesztetten ezért. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért ilyen igazságtalan Isten? Miért születnek gyermekek oda, ahova nem várják, nem örülnek nekik?

Volt egy asszony, aki házasságban élt és nagyon szerette volna, ha az Úr gyermeket ajándékozott volna neki.

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.