Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik:  Both Barna presbiter
Orgonál: Lucski Zsófia h. kántor

 Meghallgatható: Itt!

BÁLÁM BESZÉDE

 

Lekció: 4Móz 23, 1-12 Textus: 4Móz 23, 12

„Nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amire az Úr indított. (4Móz 23,12)

Azt gondolom, hogy a felolvasott történet az igen ismert történetek közzé tartozik. Azt is mondhatnám, ha Bálám történetéről hallunk, akkor nem szoktuk kihagyni a szamarát sem. Egy szamár akinek nemcsak a szája, de a szemei is megnyíltak a látásra. Látni az Úr hatalmát és beszélni az Úr hatalmáról.

Milyen sok keresztyén ember szíve vágya látni és hallani!

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter presbiter
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Ágendázik: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Bagi Sándor - Selyben István - Selybenné Szabó Katalin
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

ISTEN MÉLYSÉGE

 

Lekció: Mt 3, 13-17 Textus: 1Kor 2, 10-12

 

„Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.” (I.Kor.2:10-12)

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon, amikor egy esztendővel vagyunk túl a reformáció 500 éves évfordulója után. Ráadásul egy esztendő után újra itt van közöttünk a párbeszéd asztala is! Az utolsó kérdést szeretnénk tehát megválaszolni Lászlónak, mely így hangzik:

Hogyan kutatja Isten mélységeit a Szent Szellem? Jézus ittlétének három éve alatt sok mindent megtanított. Hiszen ezért jött! Jézus ezt mondta a tanítványainak:

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Bibliát olvas: Baginé Pál Tímea
Imádkozik:  Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

ISTEN IGAZSÁGA

 

Lekció: 1Mózes 4,1-15 Textus: Máté 5,38-39

Kedves Testvérek!

Ma is előttünk van egy kérdés:

Miért kell meghalnia erőszakos halállal egy olyan nőnek, aki senkit sem bántott?

Mit válaszolunk erre a kérdésre?

Isten büntetése miatt? A gonosz munkálkodása miatt? A gonosz ember miatt? A számunkra biztonságot ígérő rendfenntartók gyengesége miatt?

Sokféle válaszunk lehet, és már korábban volt is szó a halálról, így arra merjünk visszaemlékezni, visszakeresni majd azt (2018. 09. 09.), most pedig foglalkozzunk azzal, ami a kérdés hátterében is ott van: mit teszünk mi emberek akkor, amikor egy ilyen tragédiával kell szembe néznünk?

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik:  Szabó Ágoston
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

"A PUSZTA LÉTNÉL TÖBBET"

 

Lekció: 2Móz 3,1-12 Textus: Luk 5 vvk.

 

Az párbeszéd asztalának utolsó előtti kérdésére próbálok ma, Isten Lelkét segítségül hívva választ adni.

„Mi az élet értelme és célja? Az élet valóban csak annyi lenne, hogy megszületünk, iskolába járunk, esetleg családot alapítunk, majd meghalunk? Nincs valami magasabb rendű feladata is a kb. 70-80 évnek?

„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő és nagyobb részük hiába való fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk”. (Zsolt 90,10)

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Vata Gyula baptista teológus
Bizonyságot tesz: Boros Lajos
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

NE FÉLJ AZÉRT.....

 

Lekció: Lukács 5,17-23 Textus:

 

 

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.