Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 119 vendég és 0 tag böngészi

2015.08.23.

 

Szolgálattévők:
Igét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor 
Imádkozik: Nagy Zsolt presbiter
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Kátét olvas: Szilágyi János 
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Első parancsolat

Lekció: 2Móz 19, 16- 2Móz 20, 3; Textus: ApCsel 9, 5

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam! Dr. Ormóshegyi Zoltán református lelkipásztor vagyok. Most fejeztem be a Ph.D. tanulmányaimat a debreceni teológián. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen vagyok óraadó tanár, ahol egyházjogot oktatok lelkész és jogász hallgatóknak. Hajdúszoboszlón élek édesanyámmal és nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a testvérek között szolgálhatok.

A felolvasott igékben is egy bemutatkozást hallhattunk. A Tízparancsolat első parancsolatában a mindenható Isten három dolgot mond el nekünk: I. Ki Ő? II. Mit tett értünk? III. Mi a mi feladatunk?

2015.08.16

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor 
Imádkozik: Fekete Andrásné Edit néni
Bibliát olvas: Balázs Ferenc
Kátét olvas: Kurta Sándorné
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Bűn és kegyelem

Lekció: Mát 22,37-40; Textus: Róm 12,2

Nagy örömmel köszöntök mindenkit! Ma beszélgessünk a törvényről és ahogyan ezt Jézus összefoglalta nekünk.

Íme egy gondolatébresztő:

“És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”(Róm 12,2)

Ha megkérdeznénk bárkit, hogy bűnös-e, még nekünk kellene mentegetőznünk. Mi ugyanis egy olyan világban élünk, ahol mindenki tudja hogy bűnös, de nyilván nem fogja beismerni, hiszen csak az bűnös, akire ezt rá is lehet bizonyítani.

2015.07.26

 

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Imádkozik: Zilahiné Tóth Ágnes
Bibliát olvas: Nagy Ferenc
Kátét olvas: Both Barna presbiter
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Úrvacsora 3.

Lekció: Ján 6,48-59 Textus: Mát 7,12

A legvitatottabb Káté kérdéshez érkeztünk, ezért kérlek benneteket arra, hogy legyünk nyitottak az Isten lelkére, hogy tudjunk különbséget tenni a mit és a hogyan között!

A hogyan ne ...

Forgassuk csak vissza az idő kerekét, és meg fogunk döbbenni. A káté első kiadásában nem is volt benne ez a kitétel, mely a misét „kárhozatos bálványimádás”-nak nevezi. Mi azonban a Tridenti zsinat utáni második kiadást ismertük meg, vagyis, már ezzel a kiegészítéssel.

2015.08.02

 

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Koós Csaba ny. lelkipásztor
Imádkozik: Vojtkó Ferenc
Bibliát olvas: Tóth László
Kátét olvas: Veres János lelkipásztor
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

A kulcsok hatalma

Lekció: Mát 18, 15-19; Textus: Mát 16,19

A keresztyén egyház Ura és királya Jézus Krisztus. Ő rendelkezik, Ő ad törvényeket. Ő határozza meg az élet rendjét az egyházban. Minden közösségnek vigyázni kell arra, hogy az életét fenyegető veszélyeket elhárítsa, céljait megvalósítsa. Törődni kell azzal, hogy a tagjai helyesen élnek-é, rendeltetésüket betöltik-é?

2015.07.19

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Arany Barbara egyetemi lelkész
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres János lelkipásztor
Kátét olvas: Szilágyi János gondnok
Orgonál: Huga Sándor Kántor presbiter

ELKÜLDÖTT

Lekció: Jer 31,27-28;31-34; Textus:1Kor 10,1-4;14-17

Megnyugtatóan hat ránk, ha valaki azt mondja: ez pontosan az, aminek látszik. Mert akkor világos és érthető: mit látok, mire szolgál, mire használhatom. Az úrvacsoránál pedig mintha Isten tréfát űzne velünk. Mert elsőre, főleg a mai kátékérdés fényében, az úrvacsorában semmi sem az, aminek látszik. Minden, amit látunk, valami más. Másra való, mint ahogy gondolnánk, másképp/másra kell használnom.

A lelke mélyén viszont mindenki érzi, hogy Isten nem szokott csak úgy, unaloműzésre akadálypályát építeni az embernek, hogy megnehezítse a dolgát. Valami értelme kell, hogy legyen annak, hogy az úrvacsorában semmi sem az, aminek látszik. Vagy pedig, még az is kiderülhet, hogy itt is minden az, aminek látszik. Csak mi nem értjük. Mi tehát az igazság?

Alkategóriák

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!