Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Október 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ki van itt?

Oldalainkat 37 vendég és 0 tag böngészi

2018-05-20

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné és Borus László
Imádkozik:  Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-20

 

PÜNKÖSD

Lekció: Zsolt 104,1-18 és Róm 8,18-30; Textus: Róm 8,26-30

 

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az idei pünkösdön!

Mindenki tudja, mi történt az első pünkösdkör és mi történt az első gyülekezetekben. De, vajon tudjátok-e, hogy mi történik egyházunkban és gyülekezetünkben a Lélek által?

Három meglepő dologról szeretnék bizonyságot tenni a felolvasott bibliai szakasz alapján. Előbb azonban szeretném beazonosítani az Írás alapján azt, hogy kiket nevez a mi Urunk az Ő gyermekeinek.

2018-05-06

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Ige, biblia átadása: Dr. Berecz Péter presbiter
Bibliát olvas: Selyben István presbiter
Imádkozik:  Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-06

 Meghallgatható: Itt!

KÉPMUTATÁS NÉLKÜLI HIT

Lekció: 2Tim 1,1-7; Textus: 2Tim 1,5

 

„Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit...”


Különleges napokon, születésnapokon, keresztelőkön, esküvőkön, nagyobb eseményeken az ember megáll egy kicsit és hálát ad.

Hálát ad a kapott ajándékokért, egy gyermekért, a megtalált társért, az elért célokért, az évekért amit talán meg tudtunk tölteni értékes pillanatokkal, vagy nem.

Ilyen nap ez a mai is. Megállunk egy picit és hálával a szívünkben gondolunk és köszöntjük az édesanyánkat, az édesanyákat, nagymamákat.

2018-04-22

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Bibliát olvas: Dr. Berecz Péter presbiter
Imádkozik:  Tálasné Őri Róza
Köszöntőt mond: Dr. Kiss László egyházmegyei világi tanácsos
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-04-22

 

EGYHÁZLÁTOGATÁS

Lekció: Ézsaiás 55,6-11; Textus: 2Kor 9,10-15

Isten igéje eléri célját

6Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. 7Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. 8Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! 9Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! 10Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

Ézsaiás 55, 6-11

10A ki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, 11Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek. 12Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt; 13A mennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangyéliomát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségtekért. 14Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. 15Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.

2 Kor 9, 10-15

Az egyházlátogatás egyik fontos célja a közösség gyakorlása, egymás megismerése, szeretetben, imádságban való hordozása. Fontos része még a megerősítés, a biztatás. A felolvasott alapige két üzenete ezeket hordozza magában.

2018-04-29

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-04-29

 Meghallgatható: Itt!

KIBERKULTÚRA

Lekció: Lk 5,1-11; Textus: 1Kor 6,12

„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” (1Kor 6,12 )

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is! Újabb kérdés érkezett hozzánk a párbeszéd asztaláról, egészen pontosan:

Te mit csinálnál a helyemben, ha nem engednének a számítógépen játszani? (Brian 6 éves) Mi a keresztyénség válasza a kiberkultúrára? Az életünket már szinte a neten éljük. Ott ismerkedünk, ott művelődünk, stb. Mit mond erre Jézus? (János)

2018-04-15

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Arany Barbara lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyiné Asztalos Éva
Imádkozik:  Arany Barbara lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-04-15

 Meghallgatható: Itt!

FENYÍTŐ ISTEN?

Lekció: Zsolt 126,1-6; Textus: Zsid 12,4-7

A kérdés így hangzik: Hogyan tudom megkülönböztetni Isten fenyítő szeretetét és az én döntéseim következményét? A másik kérdése, de valójában az én és a te kérdésed is. Miért? Mert nehéz összehozni azt, hogy Isten, aki szeret, fájdalmasan meg is fenyít.

Kérdés: Fenyítő Isten, aki szeret engem?

Először, bár ez a kérdésben tény volt, hogy a fenyítő Isten szeret, azért vizsgáljuk meg közelebbről ezt: szerethet engem és téged egy olyan Isten, aki megfenyít, aki fájdalmat okoz?

Alkategóriák

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!