Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Fábián Ildikó lelkipásztor
Bibliát olvas: Gyatyel Péter lelkipásztor
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 

ADVENT II. VASÁRNAPJA

 

Lekció: Ézs 40,1-11 Textus: Ézs 40,1

 

”Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!- mondja Istenetek” (Ézs 40,1)

Advent idején valóban vigasztalásra van szüksége az Isten népének? Miért volt ez fontos Ézsaiás idejében? A babiloni fogságból hazatérés reménye csillan fel a próféta idejében, ezekben a versekben. A fogságban élő Isten népe számára szólal meg a biztatás. Igen, szükség volt a biztatásra, a vigasztalásra, a reményre, hogy visszatérhet a nép oda, ahonnan indult a történetük. Egy visszatérésről beszél a próféta, egy megbűnhődésről, a bűneiknek megfizetéséről.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Kiszely Terézia
Imádkozik: Szentesiné Sigér Fruzsina
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

AZ ÁLDÁS MÁR A TIÉD, CSAK ÁT KELL VENNED!

 

Lekció: Ef 1, 3-14 Textus: Mt 25, 34

 

Immáron nyolcadik esztendeje annak, hogy advent első vasárnapján az istentiszteleten résztvevő testvéreinket egy-egy bibliai igével megáldjuk.

Nem tudom hányan emlékeztek azokra az igeversekre amiket eddig kaptatok. Vagy hányan forgattátok a szívetekben, vagy hányan hittétek el, hogy ezek az áldások meg akartak elevenedni az életetekben.

De tulajdonképpen miért van szükségünk áldásra, honnan tudjuk, hogy áldottak vagyunk?

A köznyelvben az áldás egyfajta segítséget, gondviselést jelent.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Balázs Ferenc diakónus
Imádkozik:  Samók Gyula diakónus
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

PÉTER JÁR A VÍZEN...

 

Lekció: Mt 14, 22-32 Textus: Mt 14, 28-30

„Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!”

Újra a vízen vagyunk, egy hajóban. Most Jézus felment imádkozni egy hegyre, miközben a tanítványok újra hatalmas viharba kerülnek a Genezáreti tavon. Jézus pedig most nincs a hajóban. Jézus hajnal 3 és 6 óra között utoléri őket a vízen járva…

Nem mindennapi történet.

Engem nagyon érdekelnek a fa hajók és vitorlások, és számomra nagy öröm volt amikor tüzetesen megvizsgálhattam egy, a Genezáreti tóból kiemelt halászhajót, megközelítőleg Jézus idejéből. Impozáns hajó volt, de nem nagy. 12 ember éppen hogy elfért benne. De, igaza volt Jézusnak: a félelmeik már nem!

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula diakónus
Imádkozik:  Kurta Sándorné presbiter, diakónus
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

NE LOPJ!

 

Lekció: Lk 14, 15-18 Textus: 2Móz 20, 15

 … Boldog az, aki Isten országának vendége. Jézus pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. (Lukács Evangélium 14, 15-18)

Ne lopj! (Mózes második könyve 20,15)

Az egyházi év utolsó vasárnapja van, jövő héten kezdődik az adventi időszak, és belépünk a karácsonyi ünnepkörbe. Készülünk majd az ünnepre, most készüljünk egy kicsit a készülésre. Mert a készülésre is készülni kell!

Sokak szerint megvolt a bemelegítés, a Black Friday. Az amerikai kereskedők szerint ez a nap jelzi a karácsonyi szezon elejét. Nézzük meg mai igénk alapján, hogy mit tudunk erre mondani, valamint, hogy a mi előkészületünk, és az előkészületünk előkészülete milyen lehet.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Imádkozik:  Dragán György lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

JÉZUS A TENGEREN

 

Lekció: 1Móz 7, 17-23 Textus: Lk 8, 24-25

„Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: „Hol van a ti hitetek?” Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?””(Lk 8,24-25)

Nem vagyunk egy igazán hajós nemzet, de mégis mindannyian értjük a történetet. Mert amit Jézus mond, ma is igaz: egy bárkában, egy hajóban ülünk. Ugyan van különbség a bárka (amit nem lehet irányítani) és a hajó között (amit lehet irányítani) legalább ugyanannyi, mint az ott és akkor (a múlt, amin nem tudsz változtatni) és az itt és most (amit a jelenben formálunk) között.

A történetben úgy kerültek bajba, hogy a hajót a túlsó partra szerették volna irányítani. Csak már nem értek oda, mert időközben történt valami. Nos...

Egy hajóban ülünk?

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.