Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik: Veres Jánosné Anikó
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter


2015 Karácsonya

Lekció: Mt 25,31-46; Textus: Lk 2,6-7

Ebben az esztendőben történik valami Európában, ami már régen nem! Mintha a népszámlálásbeli bibliai idők elevenedtek volna meg. „Nép nép hátán nyüzsög”, csak nem Betlehemben, hanem a számukra az ígéret földjének hitt Európába. Régen érte már ekkora népvándorlás Európát. Minden nemzet keresi a miérteket, a hogyanokat és hogy hogyan ússza meg a legkisebb kvótával. A történet pedig folytatódik... vagy inkább ismétlődik?

 

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Orbán György
Imádkozik: Vojtkó Ferenc
Kátét olvas: Kurta Sándorné
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter
Közreműködik a gyülekezet kórusa, valamint a Song&Dance Kórus

Advent 4. vasárnapja
Bűnbocsánat

Lekció: Mt 18,21-35; Textus: Mt 18,33

A Bibliában található egy ilyen mondat: „megbántam, hogy embert teremtettem.”
Mi emberek sokszor megbántunk személyeket és megbánunk dolgokat, de még Isten is? Mert ugyan jön az özönvíz, mégis megmenekül 8 ember! Egy egészen kicsi kis maradék ez az újrakezdéshez! Egy picike kis kovász, de mégiscsak kovász! Egy új reménysugár. De, hogyan jutottunk ide? Mi volt ennek az egésznek az előzménye? Ez lenne a mi történetünk is? Ilyenek lennénk? Mit akar ezzel a történettel Isten mondani?

Szolgálattévők:
Igét hirdet: dr. Szalkay Kázmér, ny. lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres János, lelkipásztor
Imádkozik: Veres Jánosné, lelkipásztor
Kátét olvas: Szilágyi János, gondnok
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Advent 2. vasárnapja

Lekció: Mt 24,36-42; Textus: Mt 24,43-46

A mai napon Advent 2. vasárnapját ünnepeljük. Az Advent a 4. században a Vízkereszt ünnepét, január 6-át megelőző három hetet jelentette, s a keresztségre való felkészülés volt a tartalma. De alig telt el száz esztendő, és Karácsony fénye túlragyogta az Epifániát /a Vízkeresztet/ és az Advent a Karácsony elé került, és a Karácsonyra való felkészülés időszaka lett, de most már 4 vasárnapi időtartamban.
Az Advent abból a latin szóból származik, hogy „advenio”, ami azt jelenti, hogy jövök, eljövök. Ilyenkor érezzük, hogy Valaki közel jön hozzánk, hogy Jézus közeledik a mi életünkhöz. Ezért az Advent tele van várakozással, boldog helykészítéssel a mi Urunk számára. Az Advent a várakozás ideje.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné, lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Krisztina
Imádkozik: dr. Kanyó Andrásné presbiter
Kátét olvas: Zilahiné Tóth Ágnes
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Advent 3. vasárnapja
„... vele együtt mindent?”

Lekció: Mt 6,25-34; Textus: Róm 8,32

Jézus azzal a céllal érkezett a földre, hogy az embereket, téged és engem visszavezessen a Mennyei Atyához. Utat készített a menny és a föld között. Csak ezen az „Úton” lehet megközelíteni azt országot amit Jézus Isten országának nevez. Jézus abban az imádságban, amit csak így nevezünk: „Mi Atyánk”, elénk állít egy fontossági sorrendet. Az Atya iránt érzett mély szeretetét és iránta való engedelmességét tárja elénk az imádság első részében, mintegy arra tanítva bennünket, hogy számunkra is az Atya megismerése, mindenhatóságának elismerése, az Ő akaratának teljesítése legyen az életünkben a legelső helyen.
A mi Urunk teljesen tisztában volt azzal, hogy Isten akaratának és országának a keresése közben az embereknek szükségei is vannak, Ha éhesek vagyunk, ennünk kell. Ruhára van szükségünk, otthonra van szükségünk, stb. Amikor ötezer embert tanított Jézus és látta a nap végén, hogy táplálékra van szükségük, akkor öt kenyér és két hal megáldása után megetette az Ő beszédét hallgató sokaságot.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Imádkozik: Both Barna, presbiter
Bibliát olvas: Tóth László
Kátét olvas: Nagy Zsolt, presbiter
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

ADVENT

Lekció: Ef 5,1-14 ; Textus: Márk 1,14-15

Az Isten országáról nagyon sokan írtak verset, gondolatokat. Engem mégis egy sokatok által ismert ének fogott meg, Zoránnak van egy nagyon szép éneke arról az országról amit sokan szeretnénk meglátni. A szám címe: Kell ott fenn egy Ország. Többek között ezt írja erről az Országról. „Nézz csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz. Ott jártak ők, a repülők és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, ami talán rád is vár, kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál, mely bárkit átölel, kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nézz csak fel, az ég magas, csak had mondják, hogy nem igaz. Mit tudják ők, a repülők, a szívük jég, a szívük jég. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár”. Szinte a legtöbb emberben felmerül legalább egyszer vagy kétszer ez a kérdés, hogy létezik-e az Isten Országa, van-e mennyország.

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.