Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők:
Igét hirdet: dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

MEGHALLGATHATÓ ITT!

ISTEN=SZERETET

Lekció: 1Móz 29,10-14; Textus: 1Móz 29,15-20

Az ember életét – tehát a mi életünket is – meghatározza, változatossá teszi az évszakok körforgása. Mindennapjaink témája pl. az időjárás. Decemberben, különösen karácsony táján, hiányoltuk a hóesést, a szép, havas tájakat. Május hónapban tavaszi időjárást várnánk, sok és kellemes napsütéssel, aranyat érő esővel. Egyszóval, észre se vesszük, s a természetes év ritmusához, lüktetéséhez hasonul az életünk.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Patalenszki Piroska
Imádkozik: Both Barna, presbiter
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

MEGHALLGATHATÓ ITT!

 

Tiéd ez az ígéret, és gyermekeidé........... !

Lekció: ApCsel 2, 37-47; Textus: Róm 10,17

A pünkösdi események mély nyomot hagytak az akkor Jeruzsálemben tartózkodó emberek szívében. Egyesek azt hitték, hogy Pünkösdkor egy tucat lerészegedett ember idétlenkedett valamit a város főterén. Mások pedig, szám szerint 3000 lélek, életre szóló döntést hozott Jézus Krisztus mellet. Biztosan nem ennyien hallották a pünkösdi beszédet, de a hit, csak ennyi ember szívében fogant meg.

Azt mondod, hogy csak ennyi? Hiszen a Magyarországi Református Egyházban egy átlagos vasárnap 126.000 testvérünk dicséri az Urat. Akkor most ez, sok vagy kevés? Te döntsd el!

De azt hiszem, nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy a tanítványok akkor elkezdték megvalósítani azt a missziói parancsot, amire Jézus mennybemenetele előtt felhatalmazta őket.

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Nagy Ferenc
Imádkozik: Orbán György
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

Mennybemenetel

Lekció: ApCsel 1,4-14.; Textus: Luk 24,50-52

Szeretettel köszöntök mindenkit!
Ma a mennybemenetel fontosságáról szeretném, ha együtt gondolkodnánk, a két felolvasott igerész alapján. Mondhatnátok, hiszen mindkettő a mennybemenetelről szól! Valóban így van! Csakhogy szeretnék valamire rámutatni. Amivel a Lukács Evangélium befejeződik, azzal kezdődik az Apostolok cselekedetei! Ez azoknak válik érdekessé akik tudják, hogy ugyanaz a szerzője a két műnek. Lukács a maga módján teszi hangsúlyossá az ünnep mondandóját számunkra.

Ízlelgetjük ezt a szót, hogy mennybemenetel, azonnal adódik két Ószövetségi alak neve: Énóké, és Illésé is. Ők is csodás módon emelkedtek fel az égbe, nem látván halált!

De érezzük, hogy Jézus esetében itt másról, többről van szó. Gondolom, voltatok már a vizsolyi templomban, nem tudom láttátok-e a falon azt a freskót mely a mennybe felemelkedő Jézust ábrázolja. Elhiszitek, hogy a legtöbben észre sem veszik? Pontosan úgy húzódik meg mára az áldozócsütörtök ünnepe is az ünnepeink sorában, ahogyan az a freskó a Vizsolyi templomban, csendesen és észrevétlenül.

Pedig a mennybemenetelben nem kevesebb rajzolódik ki, mint Jézus főpapi munkája, velünk való közösségvállalása, és ígéretének a beteljesedése. Nézzük, hogyan!

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Ágendázik: Nagy Viktor legátus
Bibliát olvas: Borsos László
Imádkozik: Borsos-Elek Ildikó
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

MEGHALLGATHATÓ ITT!

Pünkösd

Lekció: ApCsel 2,1-13.; Textus: Lk 19,9

Döbbenetes hírrel szeretném kezdeni: ma van Pünkösd napja! És ez van olyan, mint az első! Sőt! Az elsőről csak hallottál, ezt pedig, akár meg is élheted! Beszélhetnék arról az idén is, hogy a pünkösd az Egyház születésnapja. De, nézzük meg, hogy még mi!
Az Istentől való megérintődésem: a felnőtt keresztelésem, és a konfirmációm, ha komolyan veszem. Ez az én „személyes pünkösdöm”! És, az ígéret beteljesedése! Milyen Ígéreté? - kérdezed. Emlékszel még mit mondott Keresztelő/Bemerítő János? „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.” (Mt 3,11)

 

Szolgálattévők:
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Veres János lelkipásztor
Orgonál: Huga Sándor kántor, presbiter

MEGHALLGATHATÓ ITT!

 

Milyen az alapod?

Lekció: Máté 7,24-27

A mai nap világszerte az édesanyáknak és az édesanyákról szól. Felnőtt és gyermek igyekszik az édesanyákat köszönteni. Virágokkal a kézben megindulnak az emberek és egy évben egyszer mindenki a világ legtöbb pontján igyekszik az édesanyjára gondolni.
De tudjuk-e, hogy honnan ered az anyák napjának megünneplése? Egy kicsit igyekeztem utána járni az ünnep eredetének. Arról olvastam, hogy a legrégebbi rítusokat az ókori birodalmak hagyományaiban kell keresnünk. Az egyiptomiak, majd a görögök és a rómaiak életében is kiemelt helyen szerepelt a nők az anyák tisztelete.

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.