Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Méltatás: Katona Péter p. presbiter
Bibliát olvas: Orbán György
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-02-05

MEGHALLGATHATÓ ITT!

HIT ÁLTAL

Lekció: Mt 19,17-26; Textus: Ef 2,8-9

Méliusz Juhász Péter Somogyban született, és amikor még kisfiú volt, akkor tanította őt Szegedi rövid ideig, Tolnán. Szegedi Kis Istvántól hallotta először a Szentírásnak a reformáció által újra felfedezett és magasra emelt nagy igazságát:

“hiszen kegyelemből van a ti üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef. 2,8-9)

Szolgálattévők: 
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Sheidt méltatása: Berecz Péter
Bibliát olvas: Szentesi Viktor
Imádkozik: Erdei Ferencné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor
Ének: Tornyi Blanka

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-01-29

MEGHALLGATHATÓ ITT!

MÓZES ÉS MIRJÁM ÉNEKE

Lekció: 2Móz 15,1-21; Textus: Mik 6,4

„Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Mirjámot”

Egy nő aki énekel! Eddig semmi különös nincs is benne, csakhogy, ez a nő nem akárki. De, kicsoda is Mirjám? Öt pontban szeretném felvázolni...

Felmegyek a netre és elsők között ez ugrik be: Mirjam győzelmi éneke (Op.post.136; D 942). Szerző: Schubert, Franz (1797-1828)

Tovább keresek és egy jó barátunk, aki hébert tanít a következőt írja Mirjamról:

Szolgálattévők: 
Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné
Imádkozik: Bíró Hajnalka
Énekel: Tornyi Blanka
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

 Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-01-15

"MERT NEM SZÉGYELLEM..."

Lekció: Róm 1,8-14; Textus: Róm 1,15-17

Pál Jézus Krisztus szolgája, akit Isten hívott el arra, hogy azt az evangéliumot hirdesse, amit vagy akit egykor kegyetlenül üldözött.
Pál pontosan tisztában van azzal, hogy kihez tartozik és kinek a szolgálatában munkálkodik. Tudjuk, hogy nem mindig volt ez így, Krisztus viszont megragadta őt és az élete a helyére került.
Krisztus mindnyájunk életét a helyére akarja tenni, fontos hogy az életünk a megfelelő helyen legyen, Krisztus mellett és Krisztus szolgálatában, mert Isten bennünket is erre hívott el.

Szolgálattévők: 
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Úrvacsorai liturgia: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Zilahiné Tóth Ágnes
Imádkozik: Kurta Sándorné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-01-22

MEGHALLGATHATÓ ITT!

PÁSKA

Lekció: 2Móz 12,1-10; Textus: Lk 22,19-20

A páska elrendelése, ünnepe, szokása nagy jelentőséggel bírt, és bír még mindig a zsidóság körében. Sőt, mint a példa mutatja, a keresztyénségben is jelentős szerepe van, hiszen Jézus a tanítványokkal egy páskavacsorára ült le és egy úrvacsoráról állt fel. De, mi is történt valójában? És miért is fontos ez nekem, a ma emberének?

Először is, amikor a 10. csapás megtörténik Egyiptomban, akkor minden úgy történik, ahogyan Isten előtte megüzente. Elküldte angyalát, hogy ártson és megölje az elsőszülötteket.

Szolgálattévők: 
Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter
Imádkozik: Samók Gyula
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-01-08

MEGHALLGATHATÓ ITT!

LÍCIUMFA

Lekció: 4Móz 17,16-24; Textus: Jn 15,6

 

„Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik” (Jn 15,6)

Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben az esztendőben minden hónapban egy alkalommal, a városunkban fellelhető és a reformációhoz köthető emlékek mentén hangzik el egy-egy igehirdetés.

A líciumfa történetét, mindannyian ismerjük és gondolom azt is, hogy mindenki meg tudná mutatni a helyét is.

Amikor a Kőszegi gyülekezettel itt jártunk Debrecenben, kis túlzással azt mondhatom, sokakra majdhogynem nagyobb hatást tett ez a fa (fává nőtt ördögcérna bokor), mint a Nagytemplom és a Kollégium együttvéve. Miért? Mert ez egy „élő eredetfa”, mely a kezdetektől ott áll. Legenda? Valóság? Nem tudom. De azt tudom, sokak olyan természetes módon mennek el mellette, mintha ott sem lenne. A „Kálvinista Rómában” született, nevelkedett fiataloknak, felnőtteknek, nekünk vajon mi jut az eszébe arról a két szóról, hogy: líciumfa? De, elevenítsük csak fel a fa történetét…

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.