Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

Október 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ki van itt?

Oldalainkat 90 vendég és 0 tag böngészi

2018-07-08

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Arany Barbara lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyié Asztalos Éva
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Horváth László kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-07-08

 Meghallgatható: Itt!

MUTASSÁTOK MEG!Lekció: Jón 3,10-4,11 Textus: Róm 11,33-36

Miért a kisemberek kerülnek be a börtönökbe? A nagyokat miért védi jobban a törvény? Akkor meg hol van az Isten igazsága? – ez a mai kérdés. Távoli lenne ez a felvetés, nem az én kérdésem? Dehogynem.
Veled és velem is megtörténik, hogy valami rosszat élek át, miközben látom, hogy másoknak, sokkal nagyobb stiklik/bűnök mellett semmi bajuk sem történik.

Isten nem vonja kétségbe a mi igazságunkat

Jónás szavai mintha belőlünk törnének ki. Miért? Miért tetted/hagytad ezt Istenem? Hát nem látod, hogy milyenek? Nem vetted észre, hogy mekkorát vétkeztek, hogy hány embert bántottak meg? Hogyan bocsáthattál meg nekik? Jóvá teheti a 40 nap böjtje a sok évnyi gonoszságot?

2018-06-24

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné presbiter
Imádkozik: dr. Kanyó Andrásné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

ÖRÖMÖT SZERZETT NÉKEM AZ ÚR!

Lekció: 1Sám 1, 9-18 Textus: Jak 4,3

Sokan imádkoznak Istenhez gyermek áldásért és úgy érzik Isten nem reagál. Sokan élnek reményvesztetten ezért. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért ilyen igazságtalan Isten? Miért születnek gyermekek oda, ahova nem várják, nem örülnek nekik?

Volt egy asszony, aki házasságban élt és nagyon szerette volna, ha az Úr gyermeket ajándékozott volna neki.

2018-05-27

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Borus László
Imádkozik:  Papp Attiláné Selyben Piroska ny. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 

IDEGENEK

Lekció: 2Kir 2,9-15 Textus: Mk 16,19


„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.”

(Mk 16,19)

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon is, amikor a következő kérdésre keressük a választ, hogy:

Léteznek-e Ufók? Ha vannak idegen civilizációk, hihetnek-e Istenben? Vagy egyedül vagyunk, és akkor még érdekesebb minden.

Szeretném elmondani, hogy a mai alkalom nem szokványos lesz, elsősorban a kérdés feltevése miatt, másrészt az arra adott válasz miatt.

2018-06-17

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

JESSUA SEGÍTS!

Lekció: Mt 26,69-75; Jn 21,15-17 Textus: Mt 16, 15-17

  • Megtalált a kegyelem?
  • Miért nincs visszatartó ereje a rossz dolgoknak ?
  • Jézus kettős természete, hogyan értendő?
  • Olyan volt mint a görög félistenek?

„Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá.

Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká.” (Róm 5,18-9.)

A bűneset következtében, az első Ádám engedetlensége miatt elindult egy lavina. A rossz dolgoknak se szeri, se száma.

2018-05-21

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik:  Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-05-20 -21

 Meghallgatható: Itt!

SIMON

Lekció: ApCsel 8,4-25; Textus: ApCsel 8,18-21

 

Különös történet ez. Pedig az Evangélium terjedése közben, a keresztény egyház életében sok ilyen különös esemény történt.

Miért? Mert a keresztyén hit szokatlan körülmények, más kultúrák és szokások között próbál teret nyerni magának. Különös, de ez egy teljesen mai történet!

Miért? Nézzük!

Az apostolok eljutnak Samáriáig, mivel látták hogy „termékeny a talaj” vagyis befogadták az apostolok beszédét, oda küldték Pétert és Jánost. Miért? Mert ők értek rá? Éppen nem volt dolguk? Lehet, hogy önkéntes alapon ment a dolog? Nem! Hanem mert ők voltak a legjobbak! Az Igehirdetésben? A gyógyításban? Nem! Az Istenre való figyelésben, hogy azt és úgy tudják mondani, gyógyítsanak és szabadítsanak… Úgyhogy buzdítsatok, bátorítsatok, keltsetek reményt, adjatok lehetőséget, tegyétek és éljétek, ahogyan ők élték és tették! Ma, mi vagyunk Jézus tanítványai.

Alkategóriák

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!