Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Gyergyói Csaba presbiter
Imádkozik: Kurta Sándorné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

ADAKOZÁS

 

Lectio: Mt 6, 1-4

Textus: Fil 2, 5-8

 

Ma az adakozásról lesz szó, amely nagyon jelentős kérdése, és lehetősége az életünknek. Az egész áldozati rendszer ezen áll vagy bukik. Hiszen csak a tökéleteset a hibátlant volt szabad odaadni. Persze megérte, mert a személyes bűneinkről volt szó! Annak eltörlése pedig ugye mindent megért!

Azzal, hogy a kárpit felülről lefelé ketté hasadt, beigazolódott az Ézsaiás próféta által hirdetett nagy igazság: nem a leölt állatok sokaságában gyönyörködik Isten. Hanem? Az Isten előtt megálló ember őszinte bűnvallásában.

Az áldozati rendszer ugyan ma már a múlté, és - Jézus halálával - az áldozatot tudni hozó élet került az előtérbe. De vajon, ha magunkba nézünk: mondhatjuk-e hogy így van?

Futtassunk le egy tesztet és tegyünk fel néhány egyszerű kérdést magunknak!

1- Tudatában vagyok-e annak, mit tett értem Jézus?

2- Milyen szerepet játszanak az anyagiak az életemben?

3- Szoktam-e adni? Pénzt, időt, lehetőséget, bizalmat?

Tudatában vagyok-e annak, mit tett értem Jézus?

Nem! Ha valóban tudatában lennénk, úgy is élnénk. Gondolj bele! Az emberiség nagy tantói nem gyűjtöttek. Nem ezt a világot akarták megnyerni! Tudták hogy a vagyon hatalom, ezért nem kellett nekik. Jézus sem hatalmat akart, hanem lehetőséget, mert tudta, a hatalom megnyomorít, a lehetőség pedig felszabadít. Ezért nem is volt semmije. Miközben minden az övé volt! Cserébe teljesen szabad lehetett mindentől! Ezt ajánlja fel Jézus a gazdag ifjúnak is.

Ő mit akart? Amit mi: pénzt. Elnézést, profitot! Megint elnézést kérek: extra profitot! És, az ezzel együtt járó csupa nagy betűs HATALMAT. A másik ember, a nemzetek, végül az egész világ felett. Minden nap, reggeltől estig a pénzt, a megélhetést kergetjük – aztán vasárnap eljövünk felmondani a leckét: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. És mi történik hétfő reggeltől? Ugyanaz!

Jézus felajánlotta a lehetőséget: „pénzt vagy életet”, azaz a mammon, vagy Isten. Mi, pontosabban ez a világ, velünk együtt döntött: a pénzt! Ezért fogunk meghalni, mert nem az életet választottuk.
Milyen szerepet játszanak az anyagiak az életemben?

De jó lenne ha játszhatnának! – mondhatnánk. Mert nem a pénzzel van a baj, hanem velünk, akiket a pénz megváltoztat. És nem a jó irányba. Mondok egy példát: többetektől hallottam, „ha nyernék a lottón felújíttatnám a templomot”.

Hidd el nekem, nem újítanád fel. A Vecsey–Bruckner házaspár sem a nyereményéből (ami mások vesztesége) építette fel a templomunkat, hanem abból a pénzből, amelyért becsületesen megdolgozott. (Zsolt 128,1) A nagy vagyonok mögött az esetek nagyon nagy százalékában nem templomba járó emberek állnak!

Akkor mondhatjuk, hogy szegénynek lenni erény, és minden szegény érti az élet értelmét? Aligha lenne igazunk. De nincs rosszabb az üzleties keresztyénségnél. Dániel mondja a tüzes kemencébe menet: Isten úgyis megment, „de ha nem tenné is, akkor nem Isten?”. Isten szeretné megértetni velünk: nem az a gazdag, akinek ezen a világon sok mindene van, hanem aki sokat tud adni!

És már hallom is: nekem nincs pénzem. Nem baj. Mutatok neked három valutát (Isten országának törvényes fizetőeszközét). Ezt sem használjuk. Miért nem? A neveik...

Idő, lehetőség, bizalom

Nem tudom, tudod-e, hogy a pénz valójában min alapszik? Meg fogsz lepődni: a bizalmon. Hogyan? A házastársak, barátok közötti bizalomvesztés ugyanazzal jár mint a pénzpiacon, ráadásul ugyanúgy nevezzük is: válsággal!

Idő – Ezért adj időt, az drágább a pénznél is! Pénzt mindig „csinálhatsz” magadnak, de időt, azt nem.

Lehetőség – Nézz körül és meglátod, ebből és az újrakezdésekből van talán a legkevesebb.

Bizalom – ami a pénzpiac alapja. Hogyan és mikor vesztettük el? Olyan könnyen ítélkezünk helyette, rögtön lemondva a másikról.

Mit lát Isten? Lopjuk egymás idejét, minden lehetőséget csak magunknak akarunk, bizalmunk pedig nincs senkiben.

Végezetül, gondold végig: Jézus szegénnyé lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Érthetetlen, hogy ez a hatalmas gazdagság Őbenne miért csak nagyon kevesek boldogsága!

És miért nem használjuk az időnket, a lehetőségeinket és a bizalmunkat arra amire kaptuk: az emberek megváltoztatására?

Ámen

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Bibliát olvas: Nagy Zsolt tiszteletbeli presbiter
Imádkozik: Both Barna presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

A HELYÉRE KERÜLT ÉLET

 

Lectio: Lukács 12, 35-48

Textus: Lukács 12, 48b

 Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket!

A mai vasárnapon Jézus Krisztus második eljövetelére irányította a felolvasott ige a figyelmünket. A textusként kiemelt igevers így hangzik: „…akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, többet fognak elkérni attól, akinél sokat tettek le.”(Lukács 12,48a-Csia fordítás) A mai ige feltesz nekünk két kérdést és elénk adja a helyére került élet jellemzőit.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Bibliát olvas: Fejszés Dániel kántor, presbiter
Imádkozik: Gyatyel-Horváth Eszter lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

MIT TEGYEK A BAJBAN?

 

 

Lectio: Jón 2,3-11

Textus: Luk 17,11-19

 

Ezt a kérdést sűrűn feltesszük magunknak, mert valamilyen nehézséggel, problémával állunk szemben. Ez lehet egy átmeneti gyengeség, hosszú betegség, gyász, létbizonytalanság, munkahely elvesztése, családi gondok stb. Mit tegyünk?

Ismerjük a helyzetet, és talán ma is van olyan, amiért ezt mondhatjuk: „bajban vagyok!” Január 27. idén a lepramissziós vasárnap. Emberek milliói vannak betegségben – „bajban” – a lepra miatt. Sokan szenvedik el ennek a szörnyű, fájdalmas betegségnek a fájdalmát és kísérő tüneteit.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula diakónus
Imádkozik: Erdei Ferencné diakónus, presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

HAJLÉKTALAN JÉZUS

 

Lectio: 1Kir 17,8-16

Textus:Mk 14,3

 

„Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárdusolaj volt egy alabástromtartóban, és az alabástromtartót feltörve, ráöntötte az olajat Jézus fejére”

(Mk 14,3)

Beszélgessünk erről a két történetről egy kicsit!

„...egy marék liszt és egy kevés olaj, ezt megesszük a fiammal és meghalunk!” - mondta a sareptai özvegy. Aztán jön Jézus és azt mondja „...a szegények mindvégig veletek lesznek”. Tudjuk és látjuk, hogy a nélkülözés, a szegénység és az ezzel járó megaláztatás végig kíséri az egész emberi történelmet, benne a te életedet és az én életemet!

Elég egyértelmű üzenettel találkozunk: a szegények és gazdagok egymásra vannak utalva!

A szegények a gazdagok üdvösségéért vannak itt (a gazdag és Lázár története). A gazdagokat pedig a nyomor teljesen más világa szabadíthatja meg egy individuális és teljesen hedonista élettől! Igaza lenne az Ószövetségi bölcsességirodalomnak?

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.” (Péld 19,17)

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula diakónus
Imádkozik: Szilágyiné Asztalos Éva
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható: Itt!

RÉSZEKRE SZAKÍTHATÓ-E?

 

Lectio: 1Kor 1,10-15

Textus: Jn 10,16

 

Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”

 Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai vasárnapon, amikor is elkezdődik a felekezetek közötti párbeszéd 2019-es ima nyolcada, vagy ahogyan jobban ismerjük: az ökumenikus imahét. Tudjátok, ez az, amikor elmegyünk egymás templomába és nagyokat csodálkozunk: hát így is lehet? Hazafelé sétálva pedig elégedetten konstatáljuk a nagy hidegben: mégiscsak mi csináljuk jól! Nézzük, Pál hogyan vonja kérdőre a korintusi hívőket!

 „Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé.”

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.