Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

A Heidelbergi Káté 2. kérdés felelete alapján

Kérdés:„Hány dolgot kell tudnod avégett, hogy ebben a vígasztalásban boldogul élhess, és boldogul hallhass meg?”
Felelet: „Hármat: először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.”

„először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom.”
Orgonajáték
Apostoli köszöntés (együtt mondjuk rá: Ámen)
Bűnvalló Ének Bűnvalló imádság (együtt mondjuk fennhangon)
Feloldozás (lelkipásztor)

„másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból.”
Fő ének: Előfohász (együtt mondjuk rá: Ámen)
Lekció
Magasztaló imádság
Magasztaló ének
Textus
Igehirdetés
Csendes ima
Miatyánk (együtt a gyülekezettel)
Magasztaló ének

„harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért.”
Hirdetés Hitvallás (együtt a gyülekezettel)
Hálaadó ének
ÁLDÁS
Ráfelelő ének (orgona kíséret nélkül) 278:8
Orgonajáték
Kézfogás

Az egyetemes papság értelmében közösen szolgálunk.
Igét hirdet:
Imádkozik:
Bibiliát olvas:
Kátét olvas:
Orgonál:

achat href="/es/tienda">e androgeen

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.