Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Gyermek keresztelése

Alkalmak száma: 3 (hetente)
Feltételei:

1. Keresztlevelek vagy konfirmációs emléklapok / ker. igazolás bemutatása (szülők - ker. szülők)

2. Gyülekezetbe való tartozás. Kérés (alfa kurzus) elvégzése. Témái:

Mt. 19:13-14 – ahol Jézus megáldja a gyermekeket (áteredő bűn)

ApCsel 2:38-39 – „mert néktek lett az igéret és a ti gyermekeiteknek” (példaadás)

Az ún. háznép-keresztség – ApCsel 10:16 (közösség)

Keresztelő (a harmadik hét után bármikor)

Azt követő beszélgetés a családnál (1 hónap múlva)

Ajándékba emléklapot és keresztelői kendőt adunk!

 

Felnőtt keresztelése:

Alkalmak száma: 4 (hetente)
Feltételei:

1. Gyülekezetbe való tartozás: nálunk az alfa kurzus elvégzése Témái:

Mt 19:13-14 – Keresztelő János (áteredő bűn)

Mt. 28: 18-20 - Menjetek el... (példaadás)

Hitvallás/ Hk. Káté 1. kérdésfelelet (közösség)

Eskü

Keresztelő (a negyedik hét után bármikor)

Azt követő beszélgetés (1 hónap múlva) 

Ajándékba emléklapot és keresztelői kendőt adunk!


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.