Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

A vasárnapi alkalmaink mindenki számára nyitottak, látogathatóak. Mindenki a közösségünk tagja lehet, aki

  1. Felnőtt magyar állampolgár.
  2. Rendszeresen jár (legalább havi két alkalommal) a vasárnapi Istentiszteletre.
  3. Rendszeresen részt vesz az úrvacsorai közösségben.
  4. Hozzájárul a közösségünk fenntartásához. Befizeti az (évi 8000Ft/fő/2015.év) fenntartói járulékot.
  5. Ezen feltételek mellett (egy negyed év múlva) veszünk fel mindenkit gyülekezetünk tagjai közé, ha kéri azt!

Gyülekezeti Kapu

Mindenki, aki kéri a felvételét a gyülekezetünkbe, annak felajánljuk a 14 hetes Alfa csoportunkat (Október-December) Nem kötelező, de végül is te akarsz bekerülni ebbe a gyülekezetbe.

Mit kapsz?

  1. Egy közösséget, mely megtart, formál és gyógyít.
  2. Az alfa után kétféle bibliamagyarázó csoport közül választhatsz, biblia iskolába járhatsz, a kórusunk tagja lehetsz, lelki beszélgetésekre tarthatsz igényt.
  3. Megtanítunk imádkozni, helyesen böjtölni, és adakozni.
  4. Megkereshetjük tálentumaid, és felfedezheted kegyelmi ajándékaid.
  5. Képessé teszünk a szolgálatra.

A következő hat alkalommal terítjük meg az Úr asztalát:(Böjt – Húsvét – Pünkösd – Új kenyér – Új bor – Karácsony).

anabol 10 mg
e españa
trusted steroid sites
eminence where to
50 common steroids

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.