Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Arany Barbara lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyiné Asztalos Éva
Imádkozik:  Arany Barbara lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-04-15

 Meghallgatható: Itt!

FENYÍTŐ ISTEN?

Lekció: Zsolt 126,1-6; Textus: Zsid 12,4-7

A kérdés így hangzik: Hogyan tudom megkülönböztetni Isten fenyítő szeretetét és az én döntéseim következményét? A másik kérdése, de valójában az én és a te kérdésed is. Miért? Mert nehéz összehozni azt, hogy Isten, aki szeret, fájdalmasan meg is fenyít.

Kérdés: Fenyítő Isten, aki szeret engem?

Először, bár ez a kérdésben tény volt, hogy a fenyítő Isten szeret, azért vizsgáljuk meg közelebbről ezt: szerethet engem és téged egy olyan Isten, aki megfenyít, aki fájdalmat okoz?

A kérdés azért érdekes, mert akkor beszél erről a levél szerzője. miután áttekintette Isten és az ember történetét, vagy ábbis kiemelt emberekét, akiket az olvasói ismertek.

Ők a hit hősei, a kiemelkedő példák, akiknek sok minden volt az életük, de nem egyszerű és gondtalan. Mégis biztosak voltak vele, hogy Isten szereti őket, mi több, figyel ráj. Isten, az ő mennyei apj.

Ők nem vonták ezt kétségbe. ábbis tartósan nem, mert megingásaik nekik is voltak.

Vagyis mondhatnánk, hitték, hogy az átélt rossz dolgok sem teszik kétségessé, hogy Isten kitart mellettük. Vágyunk a gondtalan életre. Isten szeretetére. De az a jó szülő, aki mindent megenged? Aki mindent ránk hagy? Mi lett volna, ha a szüleink így szeretnek? Mi lesz abból a gyerekből, akit a szülei így szeretnek? Ez aktuális kérdés.

Isten nem is ezt a nevelést választotta. Nemcsak szeretget és babusgat, hanem nevel, oktat, fegyelmez. Az itt szereplő szóban ott van a nevelés, oktatás, intés és fegyelmezés jelentés is. Jó így is kiolvasni ezeket a szavakat. Ne vesd meg az Isten nevelését! Sarkítva azt is mondhatj: Az az Isten szeret, aki fenyít. Nem dühből, szeszélyből, hanem azért, mert néha meg kell tennie. Mert ott és akkor ebből fogunk te és én érteni. Mert ha nem teszi, akkor megtörténik a baj..

Elkerülhetetlen az életünkben, hogy csatákat vívjunk, hogy megéljük Isten keményebb neveléseit. Azok ellen beszél a levélíró, akik meg akarják ezt úszni. Nekik mondja, hogy ha ezt kihagyj, akkor vesztünk. Sőt: hangsúlyozza, hogy ez a szeretet, ez a néha kemény szeretet egy szülőtől jár ki a gyermeknek. Számára ez a kemény nevelés annak a jele, hogy Isten fiai vagyunk, az övéi, akik fontosak neki. Ennek fényében már nehezebb kimondani a panaszainkat.

Kérdés: Hogyan tudom megkülönböztetni a saját hibámat és Isten nevelő szándékát?

Az első kérdés: mindig Isten fenyít, ha valami rossz történik velem? Vagy van, hogy más okból történik velem a rossz? Ez azért is érdekes kérdés, mert vagy mindenről tud Isten, vagy ha nem, akkor nem igazi Isten. Ha hiszed, hogy Istené a hatalom mennyen és földön, akkor Ő tud minden rosszról, ami veled és velem történik.

De ha történik valami rossz velem, az nem feltétlenül az Isten akarata és szándéka. Van, hogy valamit szimplán én teszek rosszul. Fontos megkülönböztetni. Fontos tudni, hogy mi az, amikor én tévesztettem és mi az, amikor Isten akar üzenni. Mert más a teendő, ha ez az én hibám és más, ha Isten akar üzenni. Honnan tudom? Sokszor egyszerűen felteszem a kérdést: Én tévesztettem el valamit, én csináltam rosszul? Csak józan ésszel gondolj végig azt, amit csináltunk! Nem keresve az enyhítő körülményeket vagy a magyarázatot. És meglesz a válasz.

Ez azért nehéz, mert ezekben az esetekben is szeretné megmutatni Isten azt, hogy ez rossz út. Nem ő akarta, hogy rosszul döntsek, de Ő is akarja, hogy lássam be a hibámat.

Kinek kell ezt megmutatnia? Nekem kell rájönnöm? Isten mutatja meg? Is-is. Nem várható el, hogy Isten mindent megmagyarázzon, de jó, hogy olykor mégis türelmesen megteszi.

Kérdés: Mi van, ha nem tudom megkülönböztetni?

Néha jó tudni. Segít a továbblépésben, segít megtalálni, hogy milyen hibát kell kijavítanom. Máskor meg, ha tudom, az is kevés. Csak akkor segít, ha le is vonom a megfelelő következtetéseket. Ha nem bánok túl elfogadóan magammal és Istennel, aki ugye szeret. A tudás még nem jelent elismerést, belátást, annak bevallását, hogy szükségem volt arra, hogy Isten fegyelmezzen. Ha meg az én hülyeségem volt? Akkor is eltévedhetek, mert azt gondolom, hogy ahhoz nincs köze az Istennek. Én döntöttem rosszul. De akkor ebben Ő teljesen magamra hagyott? Ez nem az ő hatáskörébe tartozott?

Ha a saját rossz döntésem miatt szenvedek, azt is fel tudja használni Isten. Nem betervezett, hanem alkalom szülte nevelés. Amiből tanulhatok. Ahogyan abból is, amit Isten konkrétabban is betervezett az életembe.

Fontos is, hogy meg tudjam különböztetni, meg azt is, hogy mindegy. A saját hibáimon keresztül is nevel az Isten és a másokén keresztül is. Ebben nincs különbség. Ha nyitott vagyok, ha őszinte vagyok vele és magammal is.

Törekednem kell, hogy átlássam a dolgokat. És el kell fogadnom, hogy ha nem értem, akkor is jó felé visz, jóra nevel az Isten!

Ámen

 

 

 

 

 


 

ciclo e steroids online

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.