Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Dr. Berecz Péter presbiter
Imádkozik: Tálasné Őri Róza
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-18

 Meghallgatható: Itt!

LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Lekció: Luk 22,40-46 ; Textus: Mt 6,10

„jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;”

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon is, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy:

Miért mondjuk imában azt, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied? Ha Isten mindenható, nem mindenütt az Isten akarat érvényesül? Nézzük...

Nem tudom észrevetted-e, bár ezt a világot az Isten teremtette, mégis mintha valami probléma lenne benne. Ebben a világban ugyanis sokkal könnyebb rosszat tenni, mint jót. Csak gondold végig! Vajon a jónak ebben a világban miért nincs hírértéke? Vajon miért olyan nehéz becsületesnek maradni, nem megcsalni a párod, és nem lopni? Fogadd meg magadban, hogy teszel valami igazán jót! Meglátod, mintha minden, de minden összeesküdne ellened. Minél jobbat szeretnél tenni, annál inkább érzed, még azok is ellened lesznek akiket szeretsz.

Ez kicsiben, az életünkben ugyanígy van, mint nagyon nagyban az egész világra nézve. Tudtad, hogy a föld javainak kb. 70%-át a földön élők 30%-a bitorolja? Gondold végig, mennyi jut a világ 70%-ának? Mit hallunk, látunk már egy jó ideje mindenütt? Környezet szennyezés, természeti katasztrófák, gazdasági válság, morális leépülés és migráció! Ezt hallj, látj, nap mint nap. És tudod miért? Hogy félj! De, miért félnék az Isten teremtette világban? Félünk a betegségtől, a szenvedéstől és a haláltól. Mindenkinek megvannak a maga félelmei. Tudjátok mi Jézus válasza minden félelmünkre? „Ne félj, csak higgy!” Mt 5,36 Mondj, hirdetjük?

Tegyük fel a kérdést: Miért is ilyen ez a világ? A Bibliában az olvasható, hogy megjelent a gonosz a földön, majd Ádám és Éva bűnesete révén lakozást vett a világunkban a gonosz, mely előtte vettetett le a mennyből. Ez 28,13- Ennek következménye a mi életünkre nézve az, hogy hajlamosak vagyunk nemet mondani Istenre. És most mondd, hogy nem így van! Bármennyire is Isten teremtett itt mindent, mégsem az Isten akarata érvényesül. Ezért kell kérnünk, hogy ne az én önző szeretetem érvényesüljön, hanem az Övé, aki maga a szeretet és még csak nem is személyválogató. Ezt a világot most a mi önző szeretetünk működteti, ezért kell úgy imádkoznunk, hogy: ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tied Uram!

Itt a földön hol lehet Isten akaratának a nyomára lelni? L 17,21-ben Jézus ezt mondja „az Isten országa közöttetek van” máshol így van fordítva „tibennetek van”.

Jézus itt magára utalt, ugyanis bennünk nem lehet az Isten országa, azon egyszerű oknál fogva, hogy arról tudnánk. Kálvin szerint is az emberi szív egy valóságos bálvány gyár. Akkor hogyan kell ezt értenünk? 1- Úgy, hogy Isten országa nem ott van, ahol a legtöbbet tudják róla, hanem ahol engedelmeskednek neki. Aki élő, napi kapcsolatban van Istennel, ebben a kapcsolatban már ízlelgetheti az Isten országát.

2- Hogyan tudok engedelmeskedni neki, ha nem úgy, hogy ne az én akaratom érvényesüljön, hanem az övé! Így választottál-e párt magadnak? Így döntöttél-e amikor hivatást választottál? Őt akarom, ezt akarok, így akarom… milyen ismerős! Pedig, lehetett volna úgy is: Uram, mutasd meg akit Te nekem szántál, amit Te nekem szántál! Mert ahol engedelmeskednek, „akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai” Róm 8,14

Ennek a fényében gondold végig, engedelmes ember vagy-e? És hogy kinek engedelmeskedsz?

Isten mindenható, de itt a földön mi beengedtük a gonoszt, ezért elküldte Jézust, akiben mindazok, akik engedelmeskednek, már itt a földön megélhetjük az Istennel való közösség örömét. Ez mindenki számára lehetséges.

Befejezésül, ismeritek a „honfoglaló” játékot? Nos, amit mi teszünk 2000 éve az hasonló ehhez. Megpróbálunk területet foglalni az Isten országának. Közösségeket hozunk létre (gyülekezetek, keresztyén család és barátság.)

Maga Jézus ígérte „Ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk az Ő nevében...” Ismerős? Legyen meg az Ő akarata rajtunk! Mert ti már most itt az Isten országának az állampolgárai vagytok, a nektek felkínált és általatok el is fogadott ingyen kegyelem révén. Mi, akik az életünket neked felajánlott, kérjük, hogy legyen meg a Te akaratod rajtunk!

Ámen.

 

 

e españa 50

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.