Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula
Imádkozik: Bíró Hajni
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-04

 Meghallgatható: Itt!

AZ ÓSZÖVETSÉG

Lekció: 2Tim 3,16-17; Textus: Gal 3,24

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3,16-17)

„A törvény Krisztusra vezérlő mesterünk” (Gal.3:24)

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, amikor arra a kérésre szeretnénk röviden választ adni, hogy...

Hogyan lehet az, hogy az ószövetség a keresztyének szent könyve?

Időről időre felmerülő kérdés ez, amit néha-néha meg is fogalmazunk magunkban. És íme, néha meg is merjük kérdezni! Nézzük...

A héber Biblia vagy ahogy ők nevezik a Tanakh תנ״ך, az amit mi Ószövetségnek nevezzük. Ez a zsidóság szent könyve. A zsidó kánon szerinti három rész – a Tóra (Törvény), Neviim (Próféták) és Ketuvim (Iratok) – kezdőbetűiből alkotott szó. Ezen belül is a Tóra, vagyis Mózes öt könyve a legféltettebb szent irat. Így tehát a kérdés teljesen jogos.

Valóban csak érdekességként: a Római Katolikus Egyház tridenti zsinata (1545-63 ) elfogadta a deutero kanonikus (másodlagosan kanonizált iratok) hitelességét., így 12 ószövetségi könyvvel gazdagabb a katolikus Biblia.

A kezembe fogok egy reprint Károli fordítású Bibliát és megnézem, vajon benne vannak-e a deutero kanonikus könyvek. Na? Mit gondoltok? Benne bizony, csak a XVIII.-századtól maradnak ki a Bibliákból. Vagyis az 1608-ban nyomtatott hanaui Bibliai is tartalmaz még apokrifokat.

Vegyük kezünkbe a Bibliát! Ha megnézem a Bibliánkat, az Ószövetség 39, míg az Újszövetség csak 27 könyvből áll. Abból is csak a 4 Evangéliumban olvashatunk Krisztus tanításairól! Az Apostolok cselekedeteiben van még néhány szava Pálhoz! És persze, magától adóik az a kérdés is, hogy hogyan lehet egyenlő az amit Jézus az Isten Fia tanít, Pál tanításával?

Menjünk sorba.

1- Sokat hallom, hogy az Ószövetség milyen véres és kegyetlen. Hogy ki-ki alapon, az erősebb, eszesebb jogán lehet érvényesülni. Miért, az életünk nem ugyanilyen? Az Ószövetség azért ilyen véres, mert mi emberek ilyenek vagyunk!!!

2- Hallom, hogy egyetlen ószövetségi törvényt nem kell betartanunk. Valóban, mi nem vagyunk zsidók! Ezek a törvények pedig a zsidóknak adattak. Még a tízparancsolat is!!! Mivel azonban Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a törvényt és a szeretet kettős egy parancsolatában számunkra is lehetőséggé tette ezt mondván: „szeresd az Urat… és szeresd felebarátodat...” (Mt 22:37-40)

Ezért ez az egyetlen törvény, mely szerint élnünk kell, de üdvözülnünk már nem, hiszen „A törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett – mondja Pál. Vagyis, nem a törvény üdvözít, hanem Krisztus! A kegyelemben pedig semmi, de semmi igazság nincs, ezért kegyelem!

3- Az Ószövetséget mi az Újszövetség felől értelmezzük, a krisztusi tanítások fényében. Nagy bajban lennénk, ha nem használnánk, mert nagyon sok mindent nem értenénk meg a saját hitünkből. Néhány példa:

Nem kell a tisztasági törvényeket betartanom, mert Jézus ezt mondta „nem az tesz tisztátalanná, ami bemegy a szádon, hanem ami kijön onnan!” Nem kell áldozatot sem bemutatnom, hiszen Jézus már megtette! „bocsáss meg nekik, mert nem tudják...”

Egy zsidó embernek az érckígyó vagy Ábrahám megpróbálása a hegyen, nem a kereszt és nem a Fiát is feláldozni akaró Atya előképe, de nekünk az! Pedig ugyanazt a történetet olvass. De, mi az Újszövetség felől értelmezve, a Lélek által Krisztusban! Látjátok? Ezért lehet Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre!

4- Az első keresztyének mind zsidók voltak! A jeruzsálemi Jakab által vezetett gyülekezet, mely pünkösdkor jött létre. És az első időkben a többi is. Csoda, hogy hogy ezek a keresztyének szombaton ünnepeltek, hogy a körülmetélkedést is megkövetelték, a disznóhús evést pedig tiltották? Törvény szerint élő közösségek voltak, akik még mindig olvasták az ószövetségi szent iratokat is! Ezzel szemben egy pogány keresztyén gyülekezet merőben más volt. Őket kevésbé kötötte az Ószövetség. Később, amikor a pogányokból lett keresztyének lettek többen, akkor lassan eltűntek a zsidó szokások, de az Ószövetség megmaradt. Ezért vették be a 4. században a kanonizált könyvek közzé, mert a gyülekezetekben ismert, olvasott könyvek voltak.

És, még valami! Hisszük, hogy a kánon Isten ihletettségére jött létre. Isten ihletettségére pedig nem kerültek be más könyvek. Ez nem jelenti azt, hogy mind értéktelen lenne. Az ihletettség alatt felismerték, hogy amíg az egyikben (Ószövetség) az Isten igazsága, addig a másikban (Újszövetség) az Isten szeretete van előtérbe helyezve. Bízva benne, hogy világosabban látunk a kérdésben, megértvén azt, hogy áldozatosabb életet kell élnünk, ahogyan arról Krisztus nem csak beszélt, de példát is adott. Éljünk mi is így! Tudjunk megtenni dolgokat a mag idejében! Tudjunk feltenni kérdéseket a mag idejében! Ámen.

50 50 androgeen

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.