Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Ágendázik: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Kiszely Terézia
Imádkozik: Erdei Ferencné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-25

 Meghallgatható: Itt!

"GYÖNYÖRKÖDJÉL AZ ÚRBAN ÉS MEGADJA SZÍVED KÉRÉSEIT"

Lekció: Mk 11,20-26; Textus: Fil 4,6

 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt (Fil 4.6)

Mai kérdésünk:

Van- e értelme a kérő imának, ha úgy is Isten akarata valósul meg?

Mindannyiunk életében előfordult már, hogy valamiért oda kellett borulni Isten elé és kérni akartunk tőle. Voltunk már nehéz helyzetben, vagy csak egyszerűen másokért imádkoztunk Istenhez.

Gyermekként az imádságaink nagy részét a kérésekkel töltöttük meg. De ez nem maradhat így életünk végééig.

1. Tisztáznunk kell, hogy igazából mi is az imádság. Imádni, valakit, szeretni valakit, dicsérni valakit. Imádom Istent, szeretem Őt, és dicsérem őt. Ha imádom Istent, akkor gyönyörködöm is Benne.

2. Általában olyan valakitől szoktunk valamit kérni, akit ismerünk. Akiről tudj, hogy azt amit kérünk tőle, azt meg is teheti. Van rá lehetősége, bízunk benne, hogy tud a problémánkon segíteni.

3. Ha már volt részünk imameghallgatásban, akkor nem maradhat el az életünkből a hálaadás sem. A köszönet kinyilvánítása, a szeretet kinyilvánítása Isten felé.

Jézus maga buzdította a körülötte lévőket arra, hogy kérjenek az Atyától. Merjenek bátran elé állni, elmondani ami a lelkükben van. Merjenek keresők lenni, kutassák az Isten hatalmát. Zörgessenek és Isten megnyitja a zörgetőknek a kapat, ajtókat.

Jézus további kijelentése ebben az igeszakaszban azt feltételezi, hogy régen is felmerültek ilyen kérdések az emberekben, mint ma bennünk. Miszerint mi értelme van kérni, ha mindig az Isten akarata valósul meg?

Ezért mondja az embereknek, hogy ne így gondolkodjanak. A mi mennyei Atyánk nagyon jó az Ő gyermekeihez. Nem fog nekünk követ adni, ha mi kenyeret kérünk. Ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni gyermekeinknek, mennyivel inkább ad a mi Atyánk jót nekünk, jót azoknak, akik kérnek tőle?

Az Atya szó, itt sok mindent elárul. Mert nem Istenként jelöli meg Jézus az Urat, hanem Atyaként. Ez egy bensőséges kapcsolatra utal. Isten, nem csak Isten, a világ Ura számomra, hanem Ő az én Atyám, Ő az én Abbám!

Én azt látom Jézus életében, hogy végig azt akarta megmutatni nekünk, Isten milyen csodálatos Atya. Vissza akart vezetni bennünket hozzá, mint édesapához a gyermekeit.

Az Atya ad, csak arra vár, hogy kérjünk tőle. Ezt Jézus mondta, Ő buzdított bennünket erre. Szeretne velünk jó kapcsolatban lenni, szeretetkapcsolatban lenni.

Ahhoz, hogy az Atya és mi jó kapcsolatba kerüljünk egymással, először is hitre van szükségünk. Hinni kell az Atyában, hinni kell az Ő beszédeiben, kijelentéseiben, ígéreteiben. Nem véletlenül mondja Jézus: „Higgyetek Istenben”.

Ahhoz, hogy oda merjek menni az Atyához, hinnem kell hogy szeret. Hogy meghallgat, hogy nem utasít el, hogy amit mondok neki arra odafigyel és az neki is fontos. De néha nem is kell neki semmit sem mondanunk neki, mert jól tudja mire van szükségünk. Még nyelvünkön sincs a szó Ő már pontosan tudja. Mert az Atya ismeri az Ő gyermekeit. Egy apa akkor tud a gyermekei helyzetéről, ha a gyermek beszélget az apával. A mennyei Atyánk is szeret tudni a dolgainkról, nem csak akkor, amikor bajban vagyunk, hanem mindig. De ehhez folyamatos kapcsolatban kell vele lennünk.

Hitre van szükségünk, mustármagnyi hitre ami hegyeket mozdíthat meg.

Hiába kérek az Atyától, ha a következő percben a hitetlenségemmel kioltom a hittel elmondott imádságomat. Amikor kérünk, nem lehet egy pici kételkedés sem a szívünkben.

Ha ketten vagy hárman imádkozunk valamiért, vagy valakiért, akkor egy akarattal kell lennünk. Nem imádkozhatunk hárman három -féle akarattal.

Ha egy betegért imádkozunk, akkor tudnunk kell miért is imádkozunk. Nem mondhatj azt, amit a holdkóros édesapa mondott Jézusnak hogy ha valamit tehetsz, légy segítségünkre” mert erre jön Jézus válasza: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz.

Hit, egy akarat és Pál szavait idézve, hálaadás.

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” (Fil 4,6)

A hálaadásnak soha nem szabad hiányoznia az imádságokból. Isten nem azt akarja, hogy kérleljük Őt, könyörögjünk neki, hanem legyünk hálaadással a szívünkben, már előre hálát adva neki azért, hogy meghallgat bennünket.

A mi Atyánk szereti, ha dicsőítjük Őt. Szereti, ha gyönyörködünk benne, szereti ha gyönyörködünk az Ő jelenlétében. Gyönyörködünk az Ő igéjében. Az imádság számomra annyi, mint Istent szeretni. Azt mondani neki: „Atyám, te jó vagy. Imádlak érte. Te csodálatos vagy.”

Jézus buzdít és bátorít, hogy kérjünk hittel, hálaadással a szívünkben.

De van még valami, a szívünk keménysége. A meg nem bocsátás kérdése. Amikor hozzá megyünk kéréseinkkel, akkor előbb le kell számolnunk a szívünkben lévő haraggal. Nem tud Isten munkálkodni az életünkben, amíg haragot táplálunk valaki iránt.

Isten nagyon szeret bennünket. Nagyon becsesek vagyunk az ő szemében.

Jó lenne, ha meglátnánk, hogy csak az számít, hogy szeressük őt.

Minden más ráadásként megadatik nekünk. Nem Istennek, hanem nekünk kell változnunk.

Isten megmutatta a szeretetét, mindent nekünk adott Jézusban, mindent odaadott értünk.

Rajta! El kell kezdenünk szeretni Istent és imádni Őt!

Lehet, hogy szeretem Őt valamennyire, de elköteleztem-e már a szívemet is erre?

Lehet, hogy imádkozgatok, elsősorban magamért, családomért, de szeretem-e úgy Istent, mint Édes Apámat?

Atyámat, akiben feltétel nélkül hiszek, szeretek, akit dicsőitek és hálát adok neki!

Kész vagyok-e őt így szeretni, kész vagyok a változásra? Ámen.

e anabolicos

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.