Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-02-18

 Meghallgatható: Itt!

KIHÍVÁS

Lekció: 1Móz 4,1-8; Textus: 1Móz 4,9

 

Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.
Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az ÚR rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.
Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!
Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. (1Móz 4,1-8)

Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? (1Móz 4,9)

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az isteni kérdések, bibliai válaszok vasárnapján!

Miért vannak gyilkosságok, háborúk, abortusz, Miért engeded? Miért van ennyi gonoszság? Miért van ennyi békétlenség, vérrontás? Miért van ennyi éhező gyermek, míg mások dúskálnak?

Jogos és évszázadokon át feltett kérdések ezek, melyek megválaszolása túlmutat egy vasárnapi együttlét keretein. Mégis nézzük meg mit tehetünk!

A Biblia alapján azt mondhatj, hogy Isten mindent jónak teremtett. Még az embert is. Azonban történt valami, az ember evett a jó és rossz tudásának a fájáról, aminek lett egy el nem hanyagolható következménye az életünkben. Tudja- e valaki micsoda? Igen! Azóta mindannyian tudj, mi a jó és a mi a rossz, még mielőtt megtennénk. Ez lett a választás szabadságának az ára! Hogy mekkora ez az ár?

Nézzük meg közelebbről!

A jó és rossz tudásának „csomagjában” benne van az is, hogy minket nem szokott befolyásolni az, hogy már az elkövetés pillanata előtt előre tudj valamiről, hogy rossz. Ez a valami az, amit mi szabadságnak nevezünk. Vagyis, leélhetem az életem konok és kitartó módon Isten nélkül is. Miért? Mert Isten tiszteletbe tartja a szabadságom. Isten nem akar erőszakkal megtéríteni, bár az egyház néha sajnos érzett rá kísértést.

Azt olvast, hogy az emberiség története egy minősített gyilkossággal kezdődik. Ez nem azért van, mert a Biblia egy borzasztó könyv lenne, hanem mert ilyen az ember. Ezért a Bibliában is rengeteg az erőszak. Nézzük a történetet...

Kain miért öli meg a testvérét? Féltékeny? Irigy? Vagy Istenről derül ki, hogy mégiscsak személyválogató? És miért engedte, hogy Kain megtegye? Miért nem védi meg az ártatlant?

Mert Isten tudja, hogy te meg én már tudom: nem kell megölnöm egy embert, hogy tudjam: az bűn! Nem kell lopjak, és még sorolhatnám… Isten bízik bennünk… Ez egy csodálatos teher, nem? Nem akárki bízik benned, hanem az Isten maga. Kain pedig mélyen frusztrált lett.

A frusztráció Freud szerint a csalódás élménye „az az érzés, amelyet egy célirányos cselekedet meghiúsulásakor, ill. valamely várt jutalom elmaradásakor érzünk.”

Ábelnek ezért kellett meghalnia, mert Kain agresszióval orvosolta a csalódását. De honnan az agresszió?

Az első agresszor a gonosz. Gonosszá, tudatosan lehet válni, úgy, hogy szándékosan nemet mondasz mindarra, ami az Isten.

A gonosz ismeri azt a programot, amivel Isten megajándékozta az embert. Nevezzük ezt a szeretet programjának. Egy hasonló vírust futtat az életünkön, aminek a neve önszeretet, ezzel elérte, hogy ne, vagy csak későn vegyük észre, hogy valami baj van az életünkkel. Mivel mindenki más életében is ez a program fut, még meg is nyugszunk. Nem vagyok rosszabb, mint a többiek – szokt is mondani. Miközben már régen nem is az eredeti program szerint működünk. Néha persze feltesszük magunknak a kérdést: miért engedi meg ezt Isten?

Isten elküldte Jézust! Hogy elmondja nekünk, mennyire el vagyunk veszve nélküle. Valamint, hogy megértesse velünk: a világon nem ki-ki alapon dőlnek el a dolgok, hanem az áldozatot is tudni hozó élet/életek árán. Mindened megvan ahhoz, hogy a kapcsolatod helyrehozd Istennel, hogy a programod felülírja a vírust.

Alázat. Amit így is definiálhatnék: a visszafogott erő! Az alázatos, áldozatot is hozni tudó, nyugodt ember minden, csak nem gyenge.

Válaszként azt mondhatom, a kérdésben feltett dolgok mindegyike azért létezik, mert létrehozt. Ezek a mi és nem az Isten döntései. És miért engedi? Mert az ember szabad és ezért minden döntéséért számonkérhető! És nem válasz rá:

„talán őrizője vagyok-e én ...”

Mert igen, egymás őrizői vagyunk! A világot mi formálj, ezért olyan, amilyen. Lehetne jobb is! De ahhoz nekünk is jobbá kellene lenünk.

Mit tudok tenni? Hogyan tudok változni? Nem mutogathatok a gonoszra, hanem megváltozom és uralkodom az életemen. Áldozatot vállalok érte és segítek a másikon azzal, hogy nem haragszom. Isten pedig semmit nem vár annyira tőled, mint éppen ezt! Ez az a keresztyén életforma, amit Jézus tanított nekünk, mondhatom: felekezeti hovatartozás nélkül.

Ámen

 

e

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.