Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

április 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ki van itt?

Oldalainkat 390 vendég és 0 tag böngészi

2017-11-05

Szolgálattévők: 

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Both Barna presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-11-05

 Meghallgatható: Itt!

DÖNTÉSEINK

Lekció: 2 Mózes 18,13-24; Textus: 3 Mózes 8, 7-8

„És reá adá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel, és reáveté a palástot, az efódot is reáadá… És feltevé arra a hósent, és betevé a hósenbe az Urimot és a Thummimot.”(3Móz 8, 7-8)

A mai együttlétünkön gyülekezetünk vezetőit fogjuk megválasztani!

Vagyis dönteni fogunk. Valójában a döntéseinkkel irányítjuk az életünket. Hiszen a születés és a halál között minden döntés a mienk. És naponta döntünk is. Azt is mondhatnám, hogy egyre inkább döntéskényszerben élünk. És egyre súlyosabbak a döntéseink, különösen akkor, ha másokat is érintenek a döntéseink.

Nézzük meg, hogyan döntöttek a Bibliában! Hogyan hallották meg, amikor Isten szólt hozzájuk? Nézzük...

Egy-egy kiragadott példa az Ó- és az Újszövetségből. Minden nép használt egyfajta sorsvetést.

Sorsvetéssel választották ki egy pusztító viharba került hajó egyik utasát is, Jónást (Jón 1, 7).

De mindannyian visszaemlékezhetünk arra, hogy a római katonák egyike sorsvetéssel jutott hozzá Jézus Krisztus köntöséhez is (Mt 27, 35).

Azt olvassuk, hogy a zsidók is ismertek valami ehhez hasonlót. A pap nem volt eszköztelen. Volt egy eszköze. El kell ismernünk, hogy a Bibliából mindössze ennyit tudunk a sorsvetés eszközeiről.

Amíg a hósen kialakítását részletesen ismerteti a Biblia (2Móz 28,29-30), addig az ebben tárolt Urimról és Tummimról nincs egyéb információnk. Mózes mégis könnyedén el tudta készíttetni ezeket… Kérdések merülnek fel. Betekintést kapott a mennybe, és ott látta ezek eredetijét? Vagy Isten erre is pontos leírással szolgált, mint a többi esetben? Titok lengi körül…

Számos egyéb helyen is találkozhatunk a Bibliában a sorsvetéssel, földterületek felosztására, vagy milyen létszámú legyen a kapuőrség. Az Úr Háza körüli szolgálatokra a sorrendet így döntötték el. Példák Dávid idejéből: 1Krón 24, 7; 25, 8-31 és 26, 13-14).

Minden olyan esetben is, amikor egyéb módon nem tudtak Izráel fiai egymás között igazságot tenni vagy dönteni, vagy egyszerűen azt látták jónak, ha bizonyos dolgokban a döntést Istenüknek engedik át.

A mai napon mi is azért gyűltünk össze, hogy döntést hozzunk egy számunkra most nagyon is fontos kérdésben. Viszont nincs urimunk meg tummimunk!

Nézzük meg, hogy az Újszövetség népének hogyan kell választani!

„Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket. Ők annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és…” (Apcsel 13, 1-4)

„Állítának azért elő kettőt, Józsefet… és Mátyást. És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál… Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.” (Apcsel 1, 21-24, 26)

Még mindig létezik a sorsvetés, amolyan „fej, vagy írás”! Persze azért nem az, mert mielőtt ezt megtették volna, mindannyian imádkozva megegyeztek abban, hogy nem a vak szerencsére bízzák magukat, hanem az élő Istenre. És ezt el is fogadják!

Mivel továbbra sincs urimunk és tumimunk, így marad a második megoldás.
A böjt, az ima, és az áldás. Szeretném hinni, hogy böjtölve és imádkozva jöttünk ide, hogy a választottak néhány hét múlva megkapják a kézrátételes áldást is. Ámen.

Köszönöm a gyülekezetnek, hogy van kikből választani. Köszönöm azoknak, akik elvállalták, és azoknak is, akik végül nem vállalták el a felkérést. Hiszem, hogy a Szentlélek által születtek meg az igenek és a nemek.
A LÉLEK irányítsa a kezeteket!

Ámen

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!