Reformáció

Jubileumi év - Így készülünk

Elsősorban magunkban kell ünnepelnünk és nem magunkat. Egyszerűen csak el kell ismernünk: ennyire futotta. Ezt pedig a magunk módján szeretnénk megtenni.
Tovább olvasom ...

 

Programjaink

  • Január - Újévkezdő túra Pallagra (2017.01.06.)
  • Július - Családi tábor Salgóbányán(2017.07.24.-27.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

December 2017
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ki van itt?

Oldalainkat 36 vendég és 0 tag böngészi

2017-12-10

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas és imádkozik: Gyülekezeti ifjúság
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-12-10

 

ÚJ PRESBITÉRIUM

Lekció: ApCsel 20,17-24; 36-38; Textus: ApCsel 20,28

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel20/28)

Amikor az ember belép Efezusba, egyszerűen nem hisz a szemének. Még romjaiban is gyönyörű! Döbbenet, ami az embert ott fogadja. Fő utca, a nem kicsi városi könyvtár, mozaik járdák, és egy „szerény” kis színház, ami nagyobb, mint a Loki stadion (ami 20.340 férőhelyes), mert hogy 24.000 ülőhely van benne. A Kr. e. I. században csaknem fél millió ember lakta. A mi szempontunkból most azért fontos, mert ebben a városban volt egy keresztyén gyülekezet, ahonnan Pál éppen elmenni készül. Mit gondoltok, kire marad a gyülekezet vezetése? Úgy van! A presbiterekre.

Arra gondoltam, hogy ez már valami. Erre a szintre kell felnőni mindenkinek. Jézus ezt mondta: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába” (Mt 26,31) Ahol igazán jó presbiterek vannak, akik hű sáfárként megtiszteltetésnek és nem nyűgnek, meg nem titulusnak veszik, hanem örömmel szolgálva köszönik meg Istennek a lehetőséget, ott bizony nem széled szét a nyáj!

Mára a helyzet megváltozott!

Jóval többen vagyunk keresztyének, mint akkor. Csak a vállalkozó kedv lett levesebb. Nos, a legutóbbi népszámlálás alkalmával kb. 1,5 millió ember vallotta magát reformátusnak. A szociológiai felmérések mintegy 17 százalékra teszik azokat, akik ebből az egyház tanítását követik is. Kb.10% közé azok számát, akik valamilyen rendszerességgel látogatják a gyülekezeti alkalmakat. Így a másfél millió feletti szám helyett már csak max. kétszázezer fő marad, ha a vallást gyakorlókat nézzük. Mivel ez a szám 1.200 gyülekezetünk között oszlik meg, az átlag 150fő/gyülekezet/ vasárnap. Ha csak a férfiak közül kellene kiválasztani a presbitérium tagjait, bizony nagyon sok gyülekezet bajban lenne.

Ilyen körülmények között illuzórikusnak tűnik a kérdés feltevése is, hogy ki is lehet PRESBITER.

Valljuk meg őszintén, hogy sok helyen nem a válogatás öröme nehezedik a gyülekezetekre!

Ilyen realitások mellett vizsgáljuk a kérdést úgy, hogy nem a követelményeket csökkentjük, hanem ezzel is új reformációt kezdünk egyházunkban. Lelkileg megújult presbitériumok nélkül aligha várhatjuk a megújulást gyülekezeteinkben! Ne feledjük!

Nem ti választottatok engem, hanem én….

A Lélek tudja mit tesz és azt is, hogy kivel. A közösség formálja, alakítja az embert. Te lehetsz az, aki imádkozik, aki megszervez feladatokat, aki segít vagy aki észrevesz dolgokat. Szolgáló közösségi tagnak érdemes csak lenned. Mert Isten erre választott ki téged, hogy szolgálj! Észrevétlenül, önzetlenül, jókedvvel és örömmel, talentumaiddal és főleg a neked adott ajándékaid szerint.

Szeretném, ha elfogadnátok annak a tudatát, hogy nem a gyülekezet szavazatai alapján álltok most itt, hanem, mert Isten azt akarta, hogy itt álljatok. Akik pedig lehettetek volna vénei ennek a közösségnek, de nem lettetek, az is Istentől van.

Végezetül, szeretném, ha tudnátok: van felelősségetek abban, hogy mi történik majd ezzel a gyülekezettel, lelki és anyagi értelemben egyaránt. Mit várunk a presbitereinktől?

Legyen elérhető, másokra figyelő, azzal szolgáljon amije van, minden szolgálatra egyformán szánja oda magát, és legyen hűséges. Legyen így!

Ámen

 

2017-12-03

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter
Imádkozik: Both Barna presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-12-03

 Meghallgatható: Itt!

KELJ FEL, TÜNDÖKÖLJ, MERT ELJÖTT A TE VILÁGOSSÁGOD...

Lekció: 1Jn 1,1-4; Textus: Ézs 60,1-2

 Adventi feszült várakozás, előkészületek, előkerülnek a tavalyról eltett díszek, a frissen készült adventi koszorúk. A városban már hetek óta építik a már sokadjára felállított fa házikókat. Ma este a legtöbb ember meggyújtja az első adventi gyertyát.

Ezt látjuk, ezt éljük már évek, vagy évtizedek óta. Ezt zsongja a világ, erre figyel szinte minden keresztyén már nagyon rég óta. Ha megfigyeljük, egy örök körforgásban élünk. Az egyházi hagyományok szerint van egy karácsonyi ünnepkörünk, a húsvéti és a pünkösdi ünnepkörünk.

2017-11-19

Szolgálattévők: 

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Balázs Ferenc
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

 Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-11-19

 Meghallgatható: Itt!

EGY ODA NEM ILLŐ RÉSZLET

Lekció: Lk 4,1-13; Textus: Jak 1,13-15

„Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”

2017-11-26

Szolgálattévők: 

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Heather O'Connor  és Szilágyiné Asztalos Éva
Imádkozik: Szilágyi János gondnok
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2017-11-26

 Meghallgatható: Itt!

 

Lekció: Mk 10,35-45; Textus: Zak 4,6

 

„Nem erővel, sem nem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! – azt mondja a Seregek Ura.” Zak 4,6
Az Internet és a könyvesbolt tele van olyan könyvekkel, melyek a vezetőknek szólnak. Néhány könyv címe: Ki lehet jó vezető? Tudatos vezetés. De, léteznek nagyon tudományos könyvek is: a vezetéselmélet témaköréből. Sőt, még vezetői hatékonyság tréningekre is fel vagy be iratkozhatsz.

2017-11-12

Szolgálattévők: 

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bíró Zoltán
Imádkozik: Bíró Hajnalka
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

 Meghallgatható: Itt!

TEMPLOM

Lekció: Galata 2:20;

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.” Galata 2:20

Tudom, hogy a templom hálaadó Istentisztelete csak 25-én lesz, és kíváncsian várjuk: mi üzen majd az Úr lelke püspök úr által, de addig is …

Tudja-e valaki, hogy mi volt itt a templom helyén? Igen! A csicsogó nevű kocsma állt! És tudja-e valaki közületek, minek hívták ezt a teret? Ez volt az ember piac. Innen mentek az emberek napszámba és ide jöttek vissza este elinni a munkabért.

Alkategóriák

A hírcsatorna nem található.

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!