Párbeszéd asztala

Mindenkinek van olyan kérdése, amit nyilvánosan nem mer feltenni. Erre ad most lehetőséget a Párbeszéd asztala, melyet az Árpád téri református gyülekezet egyik tagja készített, és 2018-ban hónapról-hónapra más-más intézményben kap helyet. A feltett kérdésekre a vasárnapi istentiszteletek során kaphatjuk meg a választ.

Kérdések és válaszok itt!

Programjaink

  • Július - Családi tábor Tivadaron (2018.07.30-08.02.)
  • Október -  Reformációi alkalom
  • November  - Áldásos Istentisztelet/Advent 1. vasárnapján
  • December - Gyermek karácsony
  • December - Bowling kupa
  • December - Óévbúcsúztató túra

Eseménynaptár

December 2018
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ki van itt?

Oldalainkat 62 vendég és 0 tag böngészi

2018-12-02

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Kiszely Terézia
Imádkozik: Szentesiné Sigér Fruzsina
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

AZ ÁLDÁS MÁR A TIÉD, CSAK ÁT KELL VENNED!

 

Lekció: Ef 1, 3-14 Textus: Mt 25, 34

 

Immáron nyolcadik esztendeje annak, hogy advent első vasárnapján az istentiszteleten résztvevő testvéreinket egy-egy bibliai igével megáldjuk.

Nem tudom hányan emlékeztek azokra az igeversekre amiket eddig kaptatok. Vagy hányan forgattátok a szívetekben, vagy hányan hittétek el, hogy ezek az áldások meg akartak elevenedni az életetekben.

De tulajdonképpen miért van szükségünk áldásra, honnan tudjuk, hogy áldottak vagyunk?

A köznyelvben az áldás egyfajta segítséget, gondviselést jelent.

Az 5Mózes 28: 1-13-ból tudjuk, hogy az áldás Istentől származó támogatás, gondviselés. Az ember földi sorsának alakulását pozitív irányban befolyásolja. Az, hogy kinek mennyire volt áldott az élete, az nagy mértékben függött attól, hogy mennyire engedelmeskedett az Úr szavának.

Azaz mennyire volt alázatos pl. Izrael népe az Isten beszédével, tanításával szemben.

Hol jelenik meg először az áldás a Bibliában?

Isten először az állatokat áldja meg, erről az 1Mózes 1,22-ben olvashatunk. Később az emberre vonatkozóan is ugyanezt olvashatjuk az 1Mózes 1,28-ban: „Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá.”

Isten Ábrahámot úgy áldja meg, hogy minden amit ígért neki, csak fokozatosan teljesedett be, volt amit nem is láthatott meg. De az Istentől jövő áldásokról tudott és ott forgatta a szívében, nem felejtkezett el róla.

Jákob a testvérétől szerette volna elvenni az atyai áldást. Azt akarta, hogy az ő feje fölött hangozzanak el az életet, gazdagságot, hatalmat hordozó szavak, és ő birtokolja az Istentől jövő áldásokat. 1Mózes 27, 26-33.

Az egyik legismertebb, és legtöbbet használt áldás az Ároni áldás: 4Mózes 6, 23-27.

Lehet-e áldást örökölni? A 2Mózes: 20,6 szerint igen: „De irgalmasan bánok ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat.” Milyenek voltak a felmenőid, szerették-e Istent, engedelmeskedtek-e neki?

A héber nyelvben a bárach szó jelentése: térdelni, áldani, dicsérni, üdvözölni.

A görög nyelvben, az eulogeo jelentése: jót mond valakiről, dicsér, dicsőít Istent, megáld, áldást mond.

Nem hiába mondja Jézus, hogy ha valaki átkoz, akkor mondj róla jót, áldjad azt az embert, aki téged megsért.

Azt gondolom, hogy legtöbbünkben nagy várakozás van ezen a vasárnapon. Vajon mi lesz az az ige, amivel meg leszek áldva? – gondoljuk és kérdezzük magunkban sokan.

Nem ettől az alkalomtól leszünk áldottak, vagy áldottabbak. Nem a kapott igétől lesz az életünk áldottabb.

A mi életünk egyedül Jézus Krisztus miatt, az Ő szeretete, kegyelme miatt lehet áldott. A vele való kapcsolatunk miatt áldott, vagy nem áldott. Hatalmas áldás lehet az életünkben, ha elfogadjuk Isten felénk nyújtott Atyai szeretetét. Fiai lehetünk, Jézus Krisztus által. Isten ezt már előre eltervezte. A kérdés, hogy akarjuk-e ezt az áldást az életünkben?

A fiúsággal együtt jár, hogy dicsérjük és mindenütt magasztaljuk a mi Atyánk nevét. Akarjuk-e az embereknek elmondani, hogy a mi Atyánk kegyelmes Atya és ezt a kegyelmet szeretett fiában Jézus Krisztusban ajándékozta nekünk? Áldottnak kell azért is éreznünk magunkat, mert nekünk megváltásunk van, bűneink bocsánata Ő benne és az Ő vére által van. Örökösök vagyunk Jézus által, Jézus léte számunkra csak áldásokat ad.

Jézus a Máté evangéliumában ugyanerről beszél. Azok fogják örökölni az országot, akik az Ő juhocskái. Azok akik ismerik, szeretik és elfogadják Fia áldozatát.

Biztos vagy az örök életedben? Akkor áldott vagy!

Hogyan lehetek ebben biztos? Ha hallgatom az igazság igéjét, Jézus Krisztus beszédét, elfogadom értem hozott áldozatát.

Mire vagy megváltva? Arra, hogy Jézus dicsőségét magasztaljuk!

Ámen.


 

 

2018-11-25

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Bibliát olvas: Samók Gyula diakónus
Imádkozik:  Kurta Sándorné presbiter, diakónus
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

NE LOPJ!

 

Lekció: Lk 14, 15-18 Textus: 2Móz 20, 15

 … Boldog az, aki Isten országának vendége. Jézus pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van! De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. (Lukács Evangélium 14, 15-18)

Ne lopj! (Mózes második könyve 20,15)

Az egyházi év utolsó vasárnapja van, jövő héten kezdődik az adventi időszak, és belépünk a karácsonyi ünnepkörbe. Készülünk majd az ünnepre, most készüljünk egy kicsit a készülésre. Mert a készülésre is készülni kell!

Sokak szerint megvolt a bemelegítés, a Black Friday. Az amerikai kereskedők szerint ez a nap jelzi a karácsonyi szezon elejét. Nézzük meg mai igénk alapján, hogy mit tudunk erre mondani, valamint, hogy a mi előkészületünk, és az előkészületünk előkészülete milyen lehet.

2018-11-11

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Gyatyel Péter beosztott lelkipásztor
Imádkozik:  Dragán György lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

JÉZUS A TENGEREN

 

Lekció: 1Móz 7, 17-23 Textus: Lk 8, 24-25

„Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: „Hol van a ti hitetek?” Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?””(Lk 8,24-25)

Nem vagyunk egy igazán hajós nemzet, de mégis mindannyian értjük a történetet. Mert amit Jézus mond, ma is igaz: egy bárkában, egy hajóban ülünk. Ugyan van különbség a bárka (amit nem lehet irányítani) és a hajó között (amit lehet irányítani) legalább ugyanannyi, mint az ott és akkor (a múlt, amin nem tudsz változtatni) és az itt és most (amit a jelenben formálunk) között.

A történetben úgy kerültek bajba, hogy a hajót a túlsó partra szerették volna irányítani. Csak már nem értek oda, mert időközben történt valami. Nos...

Egy hajóban ülünk?

2018-11-18

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Balázs Ferenc diakónus
Imádkozik:  Samók Gyula diakónus
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

PÉTER JÁR A VÍZEN...

 

Lekció: Mt 14, 22-32 Textus: Mt 14, 28-30

„Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!”

Újra a vízen vagyunk, egy hajóban. Most Jézus felment imádkozni egy hegyre, miközben a tanítványok újra hatalmas viharba kerülnek a Genezáreti tavon. Jézus pedig most nincs a hajóban. Jézus hajnal 3 és 6 óra között utoléri őket a vízen járva…

Nem mindennapi történet.

Engem nagyon érdekelnek a fa hajók és vitorlások, és számomra nagy öröm volt amikor tüzetesen megvizsgálhattam egy, a Genezáreti tóból kiemelt halászhajót, megközelítőleg Jézus idejéből. Impozáns hajó volt, de nem nagy. 12 ember éppen hogy elfért benne. De, igaza volt Jézusnak: a félelmeik már nem!

2018-11-04

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik:  Both Barna presbiter
Orgonál: Lucski Zsófia h. kántor

 Meghallgatható: Itt!

BÁLÁM BESZÉDE

 

Lekció: 4Móz 23, 1-12 Textus: 4Móz 23, 12

„Nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amire az Úr indított. (4Móz 23,12)

Azt gondolom, hogy a felolvasott történet az igen ismert történetek közzé tartozik. Azt is mondhatnám, ha Bálám történetéről hallunk, akkor nem szoktuk kihagyni a szamarát sem. Egy szamár akinek nemcsak a szája, de a szemei is megnyíltak a látásra. Látni az Úr hatalmát és beszélni az Úr hatalmáról.

Milyen sok keresztyén ember szíve vágya látni és hallani!

Alkategóriák

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.

Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!